Göteborgs Publika Byggnader 2035

​​Studion Publika Byggnader (Chalmers, Arkitekturskolan) välkomnar alla som bor i Göteborg — arkitekter och andra — att delta i debatten om följande frågeställning: "Kan fler och bättre offentliga byggnader införlivas i stadens 5 miljoner m² framtida privata utvecklingsprojekt?"
Öppet Symposium: Göteborgs Publika Byggnader 2035
Telefonkonferens (Zoom)
31/3, 15.00~17.00  

Engelska + Svenska     
Chalmers tekniska högskola
Arkitekturskolan
Publika Byggnader Studion
 
15.00   Introduktion, Mentimeter
15.10   Bathhouse
15.25   Bibliotek
15.40   Museum
16.00   paus
16.10   Performing Arts Center
16.25   Sportshall
16.40   2035, Göteborg, Publika Byggnader 

Zoom:
Mötet ID: 395-023-514

1. Följ länken (från PC eller telefon)
2. Ladda ner Zoom
3. Gå in i mötet


Symposiet syftar till att utforska vad vi, som medborgare, vet om mängden och kvaliteten på de offentliga byggnader, bostäder, hotell, kontor och butiker som planeras i Göteborgs stadsutvecklingsprojekt inom det, till största delen privata, Älvstaden/River City Gothenburg.

Om det helt enkelt inte finns pengar för fler offentliga byggnader av bra kvalitet, ska vi då se hur vi kan förbättra de privata byggnadsprojektens kvalitet genom offentliga program? Att låta privata och offentliga utrymmen samexistera i staden, skulle det förändra vår upplevelse av det offentliga rummet och krävs en förändrad lagstiftning?

20 forskare och lärare inom arkitektur samlar till ett öppet symposium om framtiden för offentliga byggnader i Göteborg och kommer att använda pågående byggnadsprojekt och studierna av 5 byggnadstyper - badhus, bibliotek, museum, teater, idrottshall - i diskussionen.  

Låt oss debattera!

Moderator:
Chalmers tekniska högskola
Arkitekturskolan
Publika Byggnader Studion
Engelska + Svenska 
​​
Kategori Kollokvium
Plats:
Tid: 2020-03-31 15:00
Sluttid: 2020-03-31 17:00

Publicerad: må 30 mar 2020.