Lokalt självstyre och gestaltad livsmiljö

​Rurban Planning Talks 2021: Rurban Planning Talks är en dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Vi vill utveckla och diskutera de samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad. Fokus är alla de kommuner som kännetecknas av både landsbygder och städer och deras gemensamma arbete för en hållbar utveckling.
På Rurban Planning Talks 2021 kommer vi diskutera hur olika former av lokalt självstyre kan organiseras för att förbättra möjligheter till demokratisk medverkan i omvandlingen av den lokala gestaltade livsmiljön. Hur olika kan det lokala självstyrets kärna och uppgifter vara i relation till möjligheterna att förändra och anpassa den fysiska miljön? För att öppna samtalet, ställa nya frågor och väcka nya perspektiv på hur lokalt självstyre ska organiseras och värderas har vi bjudit in forskare, konstnärer och praktiker som problematiserar och tänjer på gränserna.
Kategori Seminarium
Plats: Digitalt
Tid: 2021-05-27 08:30
Sluttid: 2021-05-27 17:00

Sidansvarig Publicerad: må 22 mar 2021.