stadsvy med skulptur

Gestaltad livsmiljö som möjliggörare

Välkommen att delta i webbseminarium om Politik för Gestaltad livsmiljö tisdag den 19 januari 2021 kl. 14.

​Hur kan vi höja kvaliteten i samhällsbyggandet? Vilken kunskapsutveckling behövs för en kraftfull implementering av Politik för Gestaltad livsmiljö? ArkDes Think Tank, Arkitekturakademin/SLU Landskap och Tankesmedjan Movium vid SLU samverkar i en manifestation för kvalitet och relevans i samhällsbyggandet. Syftet är att lyfta teman från Politik för Gestaltad livsmiljö där vi kan utläsa behov av forsknings- och undervisningsinsatser. Det fysiska rummet berör och påverkar samhällets alla livsformer, det är arkitektens roll att göra den rumsliga översättningen av de behov som samhället har. Därför blir gestaltningen vårt mest kraftfulla verktyg för ökad kvalitet och relevans i samhällsbyggandet.​

Vi börjar seminariet med att understryka betydelsen av ett starkt miljögestaltande fält. Därefter kommer vi att lyssna på inspel av bland andra riksdagsledamot Karolina Skog, vice förbundsordförande i Sveriges Arkitekter Fredrik Drotte, och Erik Westholm, tidigare framtidsforskare vid SLU. Vi kommer också ta del av ArkDes Think Tanks arbete med Gestaltad livsmiljö samt Tankesmedjan Moviums framtidsspaningar. Det efterföljande samtalet kommer att modereras av riksarkitekt Helena Bjarnegård och arkitekt Monica von Schmalensee, där vi vill stimulera kunskapsutbyte mellan paneldeltagare, inbjudna gäster och publik.
Välkomna!


Arkitekturakademin är ett samarbetsorgan för de fyra svenska arkitektskolorna vid LTH, Chalmers, KTH och Umeå universitet – de lärosäten som har femårig yrkesutbildning i arkitektur. Arkitekturakademins roll är att stärka utvecklingen av arkitektutbildningarnas forskning, undervisning och samverkan på nationell och internationell nivå. Sedan 2019 samarbetar Arkitekturakademin med SLU Landskap för att stärka de miljögestaltande disciplinernas roll i samhällsbyggandet.
Kategori Seminarium
Plats: Online
Tid: 2021-01-19 14:00
Sluttid: 2021-01-19 16:45

Sidansvarig Publicerad: fr 06 nov 2020.