Figurer som illustrerar tvångseffekter i betongkonstruktioner
​Figurer som illustrerar temats inriktning

Forum för avancerad konstruktionsteknik HT2020

​– Dimensionering för tvångseffekter i Betongkonstruktioner 

Effekter av tvång till följd av temperatur och krympning är ofta dimensionerande för armeringsmängden i betongkonstruktioner. Det kan därför finnas mycket att spara på en noggrannare bestämning av tvångslasterna och bättre dimensioneringsmetoder för att ta hänsyn till dem. 

Konstruktionscentrum bjuder in till online-seminarium inom ramen för Forum för avancerad konstruktionsteknik.

Erik Gottsäter, Skanska och doktorand vid Lunds Universitet, presenterar rekommendationer för praktisk dimensionering av plattrambroar med hänsyn till tvångseffekter. Dessa innebär att temperaturdifferenser mellan olika konstruktionsdelar kan beaktas på ett mer nyanserat sätt. För plattrambroar är det nu möjligt att reducera denna temperaturlast och beakta övergången mellan konstruktionsdelarna mer korrekt. I många fall innebär detta att sprickviddsbegränsande armering inte behövs. Arbetet visar också hur sprickvidder på grund av tvång kan bestämmas och hur de beror på mängden sprickvidds-begränsande armering.    

Ingemar Löfgren, Thomas Concrete och adjungerad professor vid Chalmers, presenterar tillsammans med Carlos Gil Berrocal, postdoc vid Chalmers, en analytisk beräkningsmodell för tvångssprickor i kombinationsarmerad betong (med såväl fiberarmering som vanliga armeringsstänger).
Kombinationsarmering kan vara ett effektivt sätt att begränsa sprickvidderna i t.ex. betonggolv, men beräkningsmodeller har tidigare saknats. Modellen är en vidareutveckling av en befintlig analytisk beräkningsmodell för tvångsprickor, och beräkningarna har jämförts med resultat från experiment.
Ingemar rapporterar också från revideringsarbetet av Eurocode och ett nytt annex om sprickbildning till följd av tvång i såväl tidiga skeden som för långtidseffekter.  

​Deltagande vid seminariet är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs. Välkommen att tipsa kollgeor och kontakter som du tror kan vara intresserade av ämnet!

Tid: torsdagen den 24 september, kl. 14:00 – 16:00 
Länk till seminariet:
https://chalmers.zoom.us/j/67836546860
Presentationerna görs huvudsakligen på svenska

Kategori Öppen föreläsning
Plats: Online
Tid: 2020-09-24 14:00
Sluttid: 2020-09-24 16:00

Sidansvarig Publicerad: må 31 aug 2020.