Docentföreläsning – Lennart Elfgren

​Torsion, Bending and Shear in Concrete – Past, Present and Future

Professor Lennart Elfgren, LTU, disputerade och blev därmed Tekn dr i betongbyggnad på Chalmers, kl.13.00 den 17 december 1971, i dåvarande VB-salen i nuvarande SB1. Han befordrades sedan till docent 1972 men kom aldrig att hålla sin docentföreläsning. Efter en långt yrkesliv inom akademin återvänder han nu till Chalmers för att uppfylla kraven på docenturen – på dagen 50 år efter sin disputation!

Abstract

Why is design for torsion of interest? Some examples:

  • When did we start to care?
    - Early design for torsion  (before 1950).  
  • What development has taken place during the last 70 years, by who and where?
    -  Combined torsion - shear - bending and improved numerical tools.  
  • How can we build new structures, and take care of existing ones, in an effective and sustainable way?
    - Some trends in the 21st Century.
Lösenord: 121443
Kategori Öppen föreläsning
Plats: Online
Tid: 2021-12-17 13:00
Sluttid: 2021-12-17 14:00

Sidansvarig Publicerad: fr 19 nov 2021.