Collaboration in a (post-) pandemic world – the need to reconnect and rethink priorities

​Välkommen till Global Sustainable Futures online konferens mellan 9-12 den 16 november 2021.
Mer info i den engelska kalenderposten
Konferensen riktar sig till forskare och lärare vid Chalmers och Göteborgs universitet och deras partners i låg- och medelinkomstländer i syfte att presentera papers, diskutera och dela erfarenheter av universitetssamarbeten. Presentationerna behöver inte fokusera på effekterna av pandemin, utan vi kommer att be deltagarna att reflektera över hur pandemin påverkar deras arbete och framtida prioriteringar, om alls. 

Deadline för abstracts: 7 september 2021

Om programet

Parallella sessioner:

1. Food systems, nutrition and health

2. Energy, innovation and decent work

3. Transforming urban lives  

4. Teaching and capacity development in higher education

Keynotes:

  • Swati Parashar, Associate professor at the School of Global Studies vid Göteborgs universitet, med “Towards Collaborative Futures: The need to reconnect in a post-pandemic world” 
  • Sharon Fonn, visiting professor, Sahlgrenska Academy, Göteborgs universitet

Programkommitté:

Magdalena Eriksson, platform leader Global Sustainable Futures,
Liane Thuvander, Architecture and Civil engineering, Chalmers,
Ulf Svanberg, Biology and Biological Engineering, Chalmers,
Anders Burman School of Global Studies, University of Gothenburg
Göran Bondjers, Global Public Health, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.

Konferensen arrangeras av Global Sustainable Futures vid GMV.
Läs mer på GMV:s webb

Kategori Konferens
Plats: Online
Tid: 2021-11-16 09:00
Sluttid: 2021-11-16 12:00

Sidansvarig Publicerad: må 28 jun 2021.