Avdelningen för vatten miljö teknik

Avdelningen för vatten miljö teknik bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom områdena vatten, miljö, energi och hållbarhet. Forskare av olika nationaliteter samarbetar över ämnesgränser med det gemensamma målet att möta de utmaningar som hållbar utveckling av infrastruktur bjuder. En stor del av vår forskning är tillämpad och länkad till industrin men vi utför även grundforskning.  
 
 

Utbildning

Våra kurser är nära kopplade till vår forskning och våra forskningsresultat vilket gör att vi kan erbjuda högkvalitativ och uppdaterad utbildning. Utbildning ges på både kandidat-, master- och forskarstuderandenivå. Avdelningen ansvarar tillsammans med Avdelningen för geoteknik och geologi för masterprogrammet Infrastructure and Environmental Engineering.

Sidansvarig Publicerad: fr 09 feb 2018.