Vatten Miljö Teknik


Vatten miljö teknik, WET, bedriver forskning i frågor rörande vatten i samhället, från dricksvatten till processteknik, miljöteknik och hållbar utveckling. För att fördjupa och bredda kunskap samt lösa ingenjörsvetenskapliga problem arbetar vi tillsammans med vatten- och energisektorn i vår strävan att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Gränsöverskridande samarbete med olika forskningsdiscipliner och länder utgör basen för all vår forskning och för den kunskap vi förmedlar genom utbildning.

Forskningsområden

  • Dricksvatten i samhället
  • Processteknik för avloppsvattenrening
  • Urbana frågor
  • Urban metabolism


Publicerad: ti 30 apr 2013. Ändrad: må 08 apr 2019