Vatten miljö teknik


Vatten miljö teknik, WET, bedriver forskning i frågor rörande vatten i samhället, från dricksvatten till processteknik, miljöteknik och hållbar utveckling. För att fördjupa och bredda kunskap samt lösa ingenjörsvetenskapliga problem arbetar vi tillsammans med vatten- och energisektorn i vår strävan att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Gränsöverskridande samarbete med olika forskningsdiscipliner och länder utgör basen för all vår forskning och för den kunskap vi förmedlar genom utbildning.

Forskningsteman

  • Dricksvatten i samhället – riskhantering för råvattentäkter och behandlingsmetoder
  • Processteknik för avloppsvattenrening
  • Urbana miljöer och system
  • Dagvatten och förorenade material i den urbana miljön​
  • Urban metabolism


Sidansvarig Publicerad: on 14 aug 2019.