Teknisk akustik


 

Forskningsområden

Forskningen inom avdelningen är indelad i två forskargrupper: Forskargruppen för audioteknik och forskargruppen för vibroakustik.

Starka forskningsområden inom grupperna är:

  • Prediktion och design av urbana ljudmiljöer
  • Rulljud (däck/väg och hjul/räls) och relaterade aspekter såsom rullmotstånd och säkerhet
  • Fordonsakustik
  • Upplevelser av ljud ur ett återhämtningsperspektiv och emotionell upplevelse
  • Ljuddesign 

Under senare år har avdelningen initierat och koordinerat flera nationella samt europeiska projekt, bland annat MISTRA-projektet ”Ljudlandskap för bättre hälsa”. Avdelningen koordinerar en europeisk forskarskola (”Initial Training Network”) med tema ”Urban Sound planning” (se www.fp7sonorus.eu).


Läs mer om aktuella projekt inom teknisk akustik 
Läs mer om avdelningen för teknisk akustik
Medarbetare
Publikationer inom teknisk akustik

Sidansvarig Publicerad: fr 09 feb 2018.