Avdelningen för konstruktionsteknik

Konstruktionsteknik omfattar dimensionering, konstruktiv utformning och analys av bärande konstruktioner i form av byggnader, broar och andra konstruktioner som är en del av den byggda miljön. Centrala frågor avser bärförmåga, stabilitet, funktion och beständighet hos sådana konstruktioner. Vi arbetar med hela dimensioneringskedjan, från konceptuell utformning via detaljdimensionering och produktionsaspekter till utvärdering och förstärkning av befintliga konstruktioner. Vi arbetar såväl med traditionella konstruktionsmaterial som stål, trä och armerad betong som med nya material såsom fiberarmerade polymerer och fiberbetong.
 
I forskningen utvecklar vi avancerade analysmetoder som tillsammans med experiment i laboratorium ger bättre förståelse för det mekaniska verkningssättet hos material, komponenter, förbindningar och hela bärande konstruktioner. Detta gör det möjligt att utveckla säkrare och effektivare konstruktioner som uppfyller framtidens krav på hållbar utveckling, människors säkerhet och hälsa m.m.

Läs mer om vår forskning

Utbildning

Undervisning bedrivs inom området bärande konstruktioner för hus och anläggningar vid bygg- och civilingenjörsutbildningarna inom samhällsbyggnadsområdet. Vårt ämnesområde är centralt inom masterprogrammet Structural Engineering and Building Technology. Tio till femton doktorander deltar i avdelningens forskarutbildning.
 
Tillsammans med företag och myndigheter inom byggsektorn driver vi Konstruktionscentrum vars mål är att bygga upp, stödja och vidareutveckla kompetensen inom området Konstruktionsteknik.
 

Sidansvarig Publicerad: må 01 maj 2017.