Möt några av Arkitektur- och samhällsbyggnadstekniks forskare

Mohammad Al-Emrani, docent,
leder forskargruppen Stål- och träbyggnad

Forskningen inom Stål- och träbyggnad har idag två spår – det ena är FRP-/kompositmaterial för byggkonstruktioner. Dessa används såväl för förstärkning och reparation av befintliga konstruktioner som  i nyproduktion av broar helt i kompositmaterial. Det andra forskningsområdet är stålbyggnad med tillämpningar inom avancerade tillståndsbedömningsmetoder och innovativa broelement och produktionsmetoder.
 
-    Mycket av den forskning som utförs nationellt inom stål och FRP bedrivs på Chalmers, och vi har en stark forskargrupp även internationellt sett.
Läs intervjun med Mohammad Al-Emrani, i sin helhet här
 

Minna Karstunen, professor,
leder forskargruppen Geoteknik

Kärnan i den forskning som gruppen Geoteknik bedriver är ”konstitutiv modellering av geomaterial”, vilket innebär modellering av hur komplexa material reagerar vid slumpmässig påfrestning. Forskningsgruppen utför experimentella försök, utvecklar egna modeller, omsätter dessa modeller till numeriska koder och tillämpar dem på verkliga problem.

-    Ibland kan vi till och med validera våra modeller genom mätningar ute på fältet, så vi täcker i princip hela spektrat från testning till tillämpning. När det gäller experimenten utvecklar vi vår egen utrustning, så även om vi utför en del konventionell jordprovning arbetar vi i huvudsak med ickestandardiserad testning för att sondera markresponsen grundligt. Läs intervjun med Minna Karstunen, i sin helhet härTang Luping, professor, leder forskargruppen Byggnadsmaterial

Historiskt sett har Tang Luping och hans forskargrupp fokuserat mycket på defensiv forskning, som betongens prestanda, och är internationellt ledande inom området.
 
-    Min forskning om prestanda vid påverkan av kloridjoner som återfinns i havssalt och tösalt har tidigare lett fram till en standardisering av en metod för att testa betongens prestanda. Läs intervjun med Tang Luping, i sin helhet här
 


 Angela Sasic Kalagasidis, biträdande professor, leder forskargruppen  Byggnadsfysik

Angelas forskning handlar om byggnadsfysik, och forskningen syftar till att få god förståelse för grundläggande fysikaliska processer kopplade till transport av värme, fukt och luft, och energiförbrukning för att hålla material varma, kalla eller torra.

- Vi utvecklar verktyg utifrån befintliga problem och behov. När vi är färdiga med våra detaljerade modeller får vi en ny förståelse som hjälper oss att förenkla och ta fram verktyg som lämpar sig för dagligt ingenjörsarbete. Läs intervjun med Angela Sasic Kalagasidis, i sin helhet här

Sidansvarig Publicerad: ti 23 apr 2019.