Tang Luping

Professor i byggnadsmaterial
leder forskargruppen Byggnadsmaterial,
 
Historiskt sett har Tang Luping och hans forskargrupp
fokuserat mycket på defensiv forskning, som betongens prestanda, och är internationellt ledande inom området.
 
– Min forskning om prestanda vid påverkan av kloridjoner som återfinns i havssalt och tösalt, har tidigare lett fram till en standardisering av en metod för att testa betongens prestanda.
 
Metoden har adopteratssom standardmetod i många länder, var under slutet av 2015 även på väg att EU-standardiseras. Forskning om betongens prestanda är viktigt inte minst inom projektet Ferjefri E39 där flera forskare i forskargruppen Byggnadsmaterial är aktiva med underprojekt. ”Ferjefri E39” är ett program för att genom innovation hitta sätt att binda ihop Norges svårframkomliga västkust. Där är materialprestanda en av nycklarna för att hitta hållbara lösningar.
 
Tang’s och övriga gruppens forskning har under senare år också blivit mer offensiv. Ett  intressant exempel på offensiv forskning som rönt uppmärksamhet är grafen-modifierad betong. Tang och hans kollegor samarbetar där med Grafencentrum.
 
– Där kan vi gå in och skräddarsy egenskaperna på nano-nivå och på så sätt få andra egenskaper. Betong består till ca 15 procent av cement, och genom att ersätta en tusendel av cementens vikt i betongen med grafen, ökar hållfastheten med 40 procent. Det finns en allmänt utbredd uppfattning om att grafen är mycket dyrt material att tillverka – men så är inte fallet.
 
Koppling mellan forskning och utbildning
Tang är även examinator/kursansvarig för kursen Materialprestanda, som startades i samband med omstart för att ge studenterna en djupare kunskap i materialprestanda. Något som är av stor vikt för att kunskap och förståelse för modellering och design av livslängdsberäkningsverktyg. Som kursansvarig knyter han an till den egna och forskargruppens resultat, men till dess att studenterna får del av den offensiva forskning som bedrivs inom exempelvis grafenförstärkt betong, dröjer det dock.
 
– Vi använder naturligtvis bara mogna forskningsresultat i undervisningen, men metoden för att bedöma betongens prestanda används som verktyg i undervisningen, både här och på andra universitet. Tillgången till avdelningens labb ger också ett försprång då vi har två viktiga verktyg som används i undervisningen; dels en provningsmetod som testar betongens motstånd mot klorid - en metod som vi utvecklat och används i många länder. Och dels en metod för icke-förstörande mätning av armeringskorrosion i betong; en metod som utvecklades under min tid vid SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut.
 
 
Det gånga året och framtiden
Under 2015 fick forskargruppen fram en doktor då Arezou Babaahmadi disputerade med avhandlingen Durability of Cementitious Materials in Long-Term Contact with Water. Babaahmadi tilldelades senare under 2015 utmärkelsen ”Årets betongforskare”.

 

 

– De är årets viktigaste händelser för vår forskargrupp; Arezous doktorsgrad och att vi tillsammans med professor Johan Lius grupp på MC2 startat grafenprojekten "Funktionaliserat grafenförstärkt cementbaserat material för grönare byggande” och ”Grafenförstärkt komposit för Asfaltvägbeläggningar” (finansierade av FORMAS och Statens Vegvesen). Forskningsområdet Byggnadsmaterial är viktigt nu och i framtiden, vi behöver helt enkelt kunna optimera våra resurser för att skapa ett hållbart samhälle.

 

 

 

 

 

 

 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.