Hydrogeologi och injektering

​​​Beräkningsverktyg för bergkaraktärisering vid injekteringsdesign 

Inom ramen för ett Befoprojekt har ett beräkningsverktyg tagits fram. Verktyget hjälper till med databearbetningen kring upprättandet av Paretofördelningar i enlighet med Designprocess för injektering (se Gustafson 2009/2012). Teoretisk bakgrund och användarhandledning finns tillgänglig som rapport på Befos hemsida

Verktyget finns länkat nedan, det åtföljs av en Powerpointpresentation som sätter verktyget i sitt sammanhang. Under 2019 genomförs ett nytt Befoprojekt som syftar till att dels uppdatera verktyget och dels vidare undersöka giltigheten hos modellantaganden.

Vid frågor, maila: Johan Thörn, fornamn.efternamn@chalmers.se​

Nyckelreferenser/Publikatio​ner 

Sidansvarig Publicerad: on 10 apr 2019.