ForskningslaboratorierPå Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik bedriver vi omfattande experimentell verksamhet. Vi har följande egna laboratorier

Ekofria rummet

Kontakt: Forskningsingenjör Börje Wijk, Teknisk akustik
Besöksadress: Sven Hultins gata 8a
Länk till Akustiklaboratorium

Forskningsinfrastrukturen HSB Living Lab

(sensornätverket)

Kontakt: Forskare Jesper Knutsson, Vatten Miljö Teknik
Besöksadress: Deltaparken

Geolaboratoriet

Kontakt: Forskningsingenjör Anders Karlsson, Geologi och geoteknik 
Besöksadress: Sven Hultins gata 8, övre bottenplan 

Installationstekniks försökshall

Kontakt: Universitetslektor Anders Trüschel, Forskningsingenjör Håkan Larsson

Besöksadress: Gibraltargatan 35
Installationstekniks försökshall

Klimatrum

Kontakt: Forskningsingenjör Tommie Månsson, Byggnadsteknologi
Besöksadress: Sven Hultins gata 8, undre bottenplan

Konstruktionstekniska laboratoriet

Kontakt: Forskningsingenjör Sebastian Almfeldt, Konstruktionsteknik
Besöksadress: Sven Hultins gata 8, övre och undre bottenplan

Miljökemiska laboratoriet

Kontakt: Forskningsingenjör Amir Saeid Mohammadi, Vatten Miilj Teknik, Bitr Professor Ann-Margret Strömvall, Vatten Miljö Teknik. Ann-Margret  är också föreståndare för brandfarlig vara vid Institutionen för bygg- och miljöteknik
Besöksadress: Sven Hultins gata 8, övre bottenplan

Laboratoriesamverkan

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik har utbyte och samverkan inom forskning och experimentell verksamhet med följande nationella laboratorier:
 
Gryaab, Ryaverkets laboratorium, Göteborg
Samverkar med Vatten Miljö Teknik.
 
Lackarebäcks vattenverk och laboratorium, Mölndal
Samverkar med Vatten Miljö Teknik.
 
Lundbergslaboratoriet, Göteborg
Samverkar med Vatten Miljö Teknik.
 
RISE - Research Institutes of Sweden, Borås
Samverkar med Byggnadsteknologi och Konstruktionsteknik.

Swerea Sicomp, Piteå
Samverkar med Konstruktionsteknik.

Publicerad: ti 22 jan 2019.