Akustiklaboratorium

​Chalmers avdelning Teknisk akustik har ett av de ledande akustiklaboratorierna i Europa. Forskningsanläggningarna stödjer såväl forskare i deras arbete för hållbara byggnadsmiljöer och en hållbar infrastruktur som europeisk industri i dess utveckling av produkter och tjänster med passande ljud- och vibrationsegenskaper.
 
illustration av akustiskt rumLaboratorierna innefattar ett undervisningslaboratorium, ett ekofritt rum, en ljudisoleringssvit (som består av fyra efterklangsrum), en testhall och ett laboratorieutrymme för vibroakustisk forskning. Det finns också ett psykoakustiskt och infraljuds- & lågfrekvenslaboratorium. Det är placerat i ett halvekofritt rum för psykoakustisk testning.
 
Dessutom finns anläggningar för experiment med, mätning av och provning av luftburet ultraljud. Rumsakustikgruppen har också en stor del i det som idag kallas auraliseringstekniker. Dessa ger möjlighet att lyssna på binaurala och ambisoniska simuleringar av ljudfältet i rum och utemiljöer redan på planeringsstadiet med hjälp av virtuell akustikprogramvara. Denna grupp har också ett eget flexibelt och modulärt virtuellt verklighetslaboratorium, där vibrationer och auditiva och visuella stimuli kan kombineras.
 

Kontakt


Besöksadress: Sven Hultins gata 8a

Sidansvarig Publicerad: to 05 nov 2020.