Construction Management

 
Forskningsområden

Genom byggandet skapas betydande och bestående värden för samhället. Tillkomsten av byggnader, anläggningar och infrastruktur är dock en förhållandevis lång och resurskrävande process med många berörda parter. Numera förverkligas investeringar ofta i samarbete med den offentliga sektorn och privata företag. Industrin står i allt högre grad inför de utmaningar som en ålderstigen byggd miljö är i trängande behov av; underhåll, reparation och ombyggnad. Hur dessa aktiviteter är organiserade och genomförda är av stor betydelse för resultatet och detta är i fokus för avdelningens forskning.


Urbanisering, hållbarhet, digitaliseringen, konjunktursvängningar och globalisering är bland de frågor som står högst upp på dagordningen och ställer stora krav på den byggda miljön. Det huvudsakliga syftet med vår forskning är att bidra till en framtid som resulterar i effektivare processer, sunda produkter och ett mer hållbart samhälle. Vi utför tvärvetenskaplig forskning som omfattar hela byggprocessen. I både vår forskning och utbildning har vi ett nära samarbete med byggbranschen och dess olika aktörer.


Vår forskning fokuserar på fyra huvudområden:

  1. Förstå och utveckla byggprocesser med fokus på ett integrerat perspektiv på människor, värden och hållbarhet.
  2. Att förstå och utveckla former och processer för projekt, organisation och ledarskap
  3. Förståelse, design, implementering och användning av informationsteknologi; t.ex. Visualisering, Building Information Modelling (BIM)
  4. Att förstå och utveckla strategier och innovationer inom byggsektorn och dess aktörer.

Läs mer om aktuella projekt inom construction management
Läs mer om vår verksamhet inom visualiseringsteknik och BIM
Läs mer om avdelningen för construction management  
Medarbetare
Publikationer inom construction management

Sidansvarig Publicerad: ti 02 maj 2017.