Avdelningen för byggnadsteknologi

Avdelningen för byggnadsteknologi kopplar samman kunskaperna från Byggnadsfysikalisk modellering, Byggnadsmaterial, Hållbart byggande och Infrastrukturfysik. Byggnadsindustrin representerar en av de största och viktigaste industrierna, och kostnader kopplade till boendet utgör den enskilt största utgiften för en vanlig familj. En tredjedel av den svenska energikonsumtionen används för uppvärmning av bostäder och offentliga byggnader.
 
Både i Sverige och i omvärlden växer kraven på enkla och beständiga lösningar i utformningen av byggnader, med målsättning att ge god miljö med hög standard och med ett minimalt resursutnyttjande vid byggande och förvaltning. Detta är också målet för forskargrupperna på Byggnadsteknologi.

Utbildning

Avdelningen undervisar inom ovanstående område i främst sju program: Samhällsbyggnadsteknik civilingenjör, Samhällsbyggnadsteknik högskoleingenjör,  Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik, Arkitektur och teknik samt Arkitekturprogrammet och masterprogrammen Structural Engineering and Building Technology samt Design for Sustainable Development.
 

Läs mer om vår forskning

Sidansvarig Publicerad: må 30 sep 2019.