Kompakta städer?

​Att undersöka kvaliteter, drivkrafter och strategier för att stödja hållbar utveckling

Inom både forskningen och politiken argumenterar man för mer kompakta städer, dvs. högre täthet och mer blandning av verksamheter. Kompakta städer förväntas kunna möta många av våra svåra sociala och miljömässiga utmaningar genom att göra våra städer mer resurseffektiva, beboeliga, livliga och jämställda. Närhet, blandning och storlek sägs gynna social rättvisa, miljökvalitet, nya teknologier, tillgänglighet, livskvalitet, innovationer, ekonomisk utveckling och mindre byggande på jordbruksmark. Men kompakta städer kan också leda till trängsel, för dyra bostäder, hälsoproblem, trafikstockningar, föroreningar och mindre grönområden. Även om det sägs att mer kompakta städer kommer att minska den socioekonomiska segregationen, så kan strävan efter innovationer och ökad konkurrenskraft leda skapa en mosaik av vinnare och förlorare, både lokalt och globalt, där framgångsrika städer eller befolkningsgrupper flyttar sina miljöproblem till andra mindre lyckosamma områden.
 
Sammantaget finns det liten klarhet i vad det egentligen är som ska göras mer kompakt för att uppnå all de påstådda fördelarna och också hur sådana kvaliteter kan mätas. Det finns också en liten förståelse för hur olika drivkrafter tillsammans skapar eller motverkar kompakta städer, där sådana drivkrafter är aktiva inom många sektorer och på olika nivåer. Slutligen saknas det kunskap kring hur kompakta städer bäst kan stödjas genom planering, design, strategiarbete och omvandlingsprocesser inom och mellan olika sektorer och nivåer.
 
Forskargruppen ¿Compact Cities? undersöker idéer och realiteter kopplade till kompakta städer utifrån olika perspektiv, såsom rumslig analys, systemtänkande, action net-teori, aktörsnätverksteori, planeringsteori, komplexitetsteori, medborgardeltagande, social inkludering och regerenerativ design.
 

Pågående forskningsprojekt

•    Complex adaptive systems and urban planning
•    Improving basic urban services in informal settlements - Linking waste research in Global South cities
•    Regenerative Placemaking – exploring the natureculturetechnic phenomena that emerge in urban public spaces from the interweaving of human and nonhuman needs and roles in resource regeneration processes
 

Avslutade forskningsprojekt

•    Sustainable Densification
•    URBES - Urban Biodiversity and Ecosystem Services
•    Balance 4P - Balancing decisions for urban brownfield regeneration: people, planet, profit and processes
•    Combating poverty and building democracy through the co-production of participatory waste management services. The case of Kisumu, Kenya
•    Sanitation and Water Supply in Peri-Urban Areas (SanWatPUA)
•    URBAN-NEXUS
 

Utbildning

•    Nordic Master’s Program Sustainable Urban Transitions
•    Linnaeus Palme student and teacher exchange with Maseno University, Kenya
•    Design and planning for social inclusion, master’s course (22.5 credits) in the Design for Sustainable Development master’s program
 

Samverkan

•    Gothenburg Research Institute, University of Gothenburg
•    School of Public Adminstration, University of Gothenburg
•    Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, Kenya
•    Mistra Urban Futures, Gothenburg, Sweden
•    ARC group, La Salle, Ramon Llull University, Barcelona
•    BCNecologia, the Urban Ecology Agency of Barcelona
•    Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires
•    Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires
•    Maseno University, Kenya
•    CS Studio Architects, Cape Town, South Africa
•    Universidad de la Habana
•    University of Victoria, Canada
•    Universidad Centroamericana, Nicaragua
•    Universidade de São Paulo, Brazil
•    Universidade Federal do ABC, Brazil

Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.