Avdelningen för installationsteknikMänniskors välbefinnande påverkas av att vi tillbringar det mesta av vår tid inomhus, antingen i våra bostäder eller på arbetsplatsen, men för att trygga en god inomhusmiljö behöver byggnaderna tekniska installationer. 


Forskningen vid Avdelningen för installationsteknik fokuserar på systemlösningar för bland annat ventilation, värme, kyla, belysning samt styr- och reglerteknik. Målet är att utveckla lösningar som ger en god inomhusmiljö, samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så liten som möjligt.  


Läs mer om vår forskning

Utbildning

Installationstekniken har sin bas i grundläggande teknikområden som energi-, strömningsmaskin-, värme- och elteknik. Utbildning inom installationsteknik ska ge en grundläggande förståelse för hur byggnaden fungerar klimattekniskt, vilka faktorer som bestämmer inomhusklimatet för byggnaden i användning och vilka krav som ställs på de tekniska lösningarna i en byggnad.

Kalendarium och nyheter

För nyheter och kommande händelser vid avdelningen för installationsteknik, se Arkitektur och samhällsbyggnadstekniks gemensamma kalendarium och nyhetssida.

Sidansvarig Publicerad: ti 23 jan 2018.