Installationsteknik

 
 

Forskningsområden

Olika verksamheter som bedrivs i våra byggnader ställer olika krav på inomhusmiljön. Människors hälsa och välbefinnande påverkas starkt av inomhusmiljön genom att vi tillbringar det mesta av vår tid inomhus, antingen i våra bostäder eller på arbetsplatsen.


Inomhusmiljön har även en stor inverkan på olika tillverkningsprocesser, liksom på produkter och föremål som skall lagras och bevaras inomhus, såsom exempelvis matvaror och museiföremål. Vad som är en lämplig inomhusmiljö varierar således men för att säkerställa en viss inomhusmiljö behövs olika typer av tekniska installationer i våra byggnader.


Vår forskning inom detta område syftar till att säkerställa en lämplig inomhusmiljö för olika verksamheter i våra byggnader. Vi ägnar oss därför åt att:

  • analysera behov och specificera lämpliga krav på inomhusmiljön baserad på byggverksamhet
  • fokusera på det termiska klimatet, luftkvalitet, ljud och buller och ljus och belysning
  • utvecklar kunskap om de tekniska installationer som krävs för en lämplig inomhusmiljö
  • Vi utforskar konsekvenserna av energianvändning och de externa effekterna av de krav som olika byggnader medför

 

Läs mer om aktuella projekt inom installationsteknik
Läs mer om avdelningen för installationsteknik

Sidansvarig Publicerad: ti 23 jan 2018.