Visualisering och modellering lab

​Hur förändrar digitala verktyg kunskapsbyggandet och arkitekturutövandet i relation till produktionen av den byggda miljön?

Forskningen fokuserar på användandet av olika digitala verktyg/metoder för att stödja design- och dialogprocesser. Vår definition av visualisering är bred och omfattar olika verktyg och metoder, såsom 3D-visualisering och -simulering, geografisk informationsvisualisering, modellering, och spel.
 
Forskningsprojekten hanterar olika problem och metoder inom visualiseringsområdet. Ett av områdena handlar om hur rumslig representation, visualisering och olika interaktionsmetoder kan stödja processen kring förnyelse och omvandling av staden. Ett annat handlar om hur man inom parametrisk design kan laborera med olika materials egenskaper för att generera nya designlösningar. Kopplat till dessa områden är undersökandet av relationen mellan digitala processer och fysiska experiment, samt mellan verkliga och virtuella miljöer.
 
Nyckelord: Visualisering, 3D-modellering, Computational design, designverktyg, dialogverktyg, tidiga designfaser, inbäddade sensorer, Geografiskt Informationssystem (GIS), undersökande modellering, parametrisk design, representationer, simulering, Virtual Reality (VR), Virtual Environments (VE)

Forskningsprofil
Viktiga frågeställningar

Projekt

 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 26 apr 2016.