Spatial Layers

Spatial Layers är en forskargrupp på Chalmers Arkitektur med inriktning på visualisering inom samhällsbyggnadsområdet. Spatial Layers står för ett koncept som möjliggör modellering, dialog, och reflektion i designprocesser. Viktiga målsättningar är att generera ökad kunskap om samverkan i förändringsprocesser, få nya bilder av hur man kan attackera problemen med hållbarhetsaspekter inom stadsutveckling, och tydliggöra värdekonflikter i de studerade processerna.  I några forskningsprojekt undersöks olika fenomen med hjälp av visualisering och verkliga miljöer jämförs med virtuella modeller. I andra projekt studerar vi vilka behov som finns och hur olika verktyg tillämpas för att förstå hur visualiseringsverktyg skulle kunna utvecklas. Metoder som tillämpas inom Spatial Layers är geovisualisering och geomodellering, Virtual och Mixed Reality (VR och MR), Augmented Reality (AR), Building Information Modelling (BIM), samt användning av spel för lärande och kommunikation om urban omvandling.

Sidansvarig Publicerad: on 10 feb 2016.