Arkitektur och teknik

Arkitektur och teknik är en forskargrupp vid avdelningen Arkitekturens teori och metod. Gruppens forskningsfrågor utgår från hur rum och arkitektoniskt uttryck växelverkar med material och lastbärande struktur. Fyra grundelement karakteriserar gruppens arbetsmetod:

•    kontextuell förankring i samtida och historiska byggda referenser
•    matematisk modellering, simulering och optimering
•    undersökande experiment med en konstnärlig ansats
•    digitala representationer och prototyper för kommunikation i designprocessens olika skeden

Gruppens forskning syftar till att:
•    genom matematisk modellering och simulering undersöka potentialen hos nya material och nya produktionsmetoder inom arkitektur och ingenjörskonst
•    genom utveckling av digitala representationer och fysiska prototyper stödja arkitekters och ingenjörers kommunikation i en iterativ designprocess

Gruppen är aktiv inom Chalmers styrkeområden, speciellt inom Samhällsbyggnad.

Forskning

Hur kan vi öka användningen av trä som konstruktionsmaterial genom att addera förspänning?

Träkonstruktioner så som gridshells och andra komplexa tredimensionella strukturer har en potential för ökad lastkapacitet eller minskad materialanvändning om man förspänner dessa. Lätta konstruktioner för dock med sig utmaningar, ofta i form av instabilitetsproblem. Genom att förspänna och skapa ett permanent spänningstillstånd stort nog att övervinna variationer i spänningarna på grund av variabla laster kan dessa övervinnas. I detta projekt undersöker vi förspänning som ett verktyg för att utforska nya möjligheter hos träkonstruktioner.
 

Geometrisk design och tillverkningsstrategier för murverkskonstruktioner

Murverk är en väsentlig del av vår arkitekturhistoria och kulturarv. Trots att byggnadstekniken är många tusen år gammal så är tanken att stapla block i olika konfigurationer fortfarande aktuell, inte minst inom arkitektur men också i leksaker och spel som Lego® och Minecraft©. Korsningen mellan historiska och moderna metoder och teorier skapar intressanta vägar för forskning och återuppbyggnad av tegel- och murverkskonstruktioner i ett modernt sammanhang. Vi undersöker hur geometri, mekanik och produktionsmetoder kan integreras i nya digitala verktyg för formskapande, analys och tillverkning av murverk.

Kommande

 

2018, augusti
Forskningspaviljong av Alexander Sehlström ställs ut på Trä & Teknik 2018.
 
2018, september
Workshop: 2018-09-22—23
Conference: 2018-09-24—25

Tidigare


2017, november

AHA! Festival – Art x Science 20-22 november

10 % PhD seminarium: Jens Olsson


2017, oktober
Chris Williams och Alexander Sehlström deltog in en expertdiskussion angående hur Mannheim Multihalle byggd 1974 skall renoveras.
 
2017, september
Emil Adiels, Mats Ander, Jens Olsson, Alexander Sehlström och Chris Williams deltog och presenterade sitt arbete vid IASS 2017 Symposium i Hamburg.
 
2017, februari
10 % PhD seminarium: Erica Henrysson
 
10 % PhD seminarium: Alexander Sehlström
 
2016, oktober
Mats Ander och Alexander Sehlström presenterade extended abstracts på NSCM 29.
 
2016, april
Gruppen stod som värd för konferensen SmartGeometry 2016: sg2016.
 
Sociala media

Publicerad: må 20 feb 2017. Ändrad: ti 28 nov 2017