Arkitektur och teknik

Arkitektur och teknik är en forskargrupp vid avdelningen Arkitekturens teori och metod. Gruppens forskningsfrågor utgår från hur rum och arkitektoniskt uttryck växelverkar med material och lastbärande struktur. Fyra grundelement karakteriserar gruppens arbetsmetod:

•    kontextuell förankring i samtida och historiska byggda referenser
•    matematisk modellering, simulering och optimering
•    undersökande experiment med en konstnärlig ansats
•    digitala representationer och prototyper för kommunikation i designprocessens olika skeden

Gruppens forskning syftar till att:
•    genom matematisk modellering och simulering undersöka potentialen hos nya material och nya produktionsmetoder inom arkitektur och ingenjörskonst
•    genom utveckling av digitala representationer och fysiska prototyper stödja arkitekters och ingenjörers kommunikation i en iterativ designprocess

Gruppen är aktiv inom Chalmers styrkeområden, speciellt inom Samhällsbyggnad.

Läs mer på www.archeng.se​
 
Sociala media

Sidansvarig Publicerad: on 15 aug 2018.