Händelser: Arkitektur, Bygg- och miljöteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 17 Jan 2019 15:33:31 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Ett-framtida-hallbart-Mariestad.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Ett-framtida-hallbart-Mariestad.aspxEtt framtida hållbart Mariestad<p>Aulan på Trädgårdens skola, Magasinsgatan 4</p><p>Under hösten och vintern har 34 masterprogramstudenter vid Chalmers Arkitekturskola studerat Mariestads kommun med det hållbara samhället som utgångspunkt. Temat för kursen har varit Planering och gestaltning för hållbar utveckling. Studenterna har arbetat både med övergripande framtids- och planeringsfrågor och fördjupningar kring hur olika områden och platser i Mariestad skulle kunna utvecklas och utformas. Varmt välkomna på presentation! Datum: fredag 18 januari 2019 Tid: startar klockan 14.00 Plats: Aulan på Trädgårdens skola, Magasinsgatan 4 Efter presentationen från ca kl. 16.00 inbjuds till utställning med mingel och tilltugg i Stadshuset, Kyrkogatan 2 Utställningen kommer därefter att vara öppen vardagar mellan 07.45-16.30 fram till 15 februari. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lena Falkheden, universitetslektor i Byggd miljö och hållbar utveckling, Chalmers Arkitekturskola, lenaf@chalmers.se    Adam Johansson, tf. planchef, Mariestads kommun, adam.johansson@mariestad.se</p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Circular-Kitchen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Circular-Kitchen.aspxLet’s talk about the kitchen – centrepiece of our home<p>White Room of HSB LL Conference room, Elektrovägen 4, 412 58 Göteborg</p><p>The seminar is part of The Circular Kitchen project at ACE.​ A day full of presentations and discussions surrounding THE KITCHEN.The seminar is organized by the research project &quot;The Circular Kitchen&quot;, financed by EIT Climate-KIC with support from industry. Invited guest lecturers present historical and contemporary insights to the kitchen, which will be followed by inspiring conversations. Furthermore, three PhD students give an overview of their research focusing on the common theme: What is the kitchen? During the seminar there will be an opportunity to sneak a peek at the Test Kitchen of the research project, which is exhibited in the White Room of HSB Living Lab and will be used for workshops during 2019.</p><h2 class="chalmersElement-H2">​<span>Agenda </span></h2> <div><br /></div> <div> </div> <div>8.45-9.00 WELCOME</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>9.00-9.30<span style="white-space:pre"> </span></div> <div><strong>Morten Lund</strong> (Artistic Professor at ACE)</div> <div> </div> <div>FROM THE FRANKFURTER KÜCHE TO THE H55 ALLRUM <span style="background-color:initial">- on spatial concepts and social contexts of the kitchen in the emerging welfare state</span></div> <div><br /></div> <div> </div> <div>9.30-10.00<span style="white-space:pre"> </span></div> <div><strong>Kaj Granath</strong> (Architect, TD, Visiting Researcher at ACE)</div> <div> </div> <div>WHAT´S COOKING <span style="background-color:initial">- state-of-the-art of kitchen planning in Swedish rental housing”</span></div> <div><br /></div> <div> </div> <div>10.00-10.30<span style="white-space:pre"> </span></div> <div><strong>Alicia Bell, Daphné Limelette, Marie-Sophie Seidenfus</strong></div> <div> </div> <div>(Master’s Students at ACE)</div> <div> </div> <div>HAMMARKULLEN AKTIVITETSKÖK <span style="background-color:initial">- a modular and mobile community kitchen design</span></div> <div><br /></div> <div> </div> <div>10.30-10.45<span style="white-space:pre"> </span>BREAK</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>10.45-11.00<span style="white-space:pre"> </span></div> <div><strong>Ulrike Rahe</strong> (Professor at ACE, Project leader)</div> <div> </div> <div>THE CIRCULAR KITCHEN ​<span style="background-color:initial">- introduction to the research project</span></div> <div><br /></div> <div> </div> <div>11.00-12.00<span style="white-space:pre"> </span></div> <div><strong>10% PhD Seminar: Anita Ollár</strong> (PhD Student at ACE)</div> <div> </div> <div>THE KITCHEN OF THE PAST, PRESENT AND FUTURE <span style="background-color:initial">- planning and design shaped by user demands</span></div> <div> </div> <div>Supervisors: Paula Femenías, Ulrike Rahe, Kaj Granath</div> <div> </div> <div>Examiner: Ola Nylander</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>12.00-13.00<span style="white-space:pre"> </span>LUNCH</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>13.00-14.00<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>1<strong>0% PhD Seminar: Sofie Andersson </strong>(Phd Student at ACE)</div> <div> </div> <div>TRANSITIONS TOWARDS FUTURE SUSTAINABLE HOMES <span style="background-color:initial">- Enabling less resource intensive everyday lives with the kitchen as a starting point</span></div> <div> </div> <div>Supervisors: Paula Femenías, Ulrike Rahe</div> <div> </div> <div>Examiner: Monica Billger</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>14.00-14.15<span style="white-space:pre"> </span>BREAK</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>14.15-15.15<span style="white-space:pre"> </span></div> <div><strong>10% PhD Seminar: Giliam Dokter</strong> (PhD Student at ACE)</div> <div> </div> <div>KITCHENS THAT GO ROUND <span style="background-color:initial">- Paving the way towards circular kitchens through circular design strategies</span></div> <div> </div> <div>Supervisors: Liane Thuvander, Ulrike Rahe</div> <div> </div> <div>Examiner: Paula Femenías</div> <div><br /></div> <div> </div> <div>15.15-15.30<span style="white-space:pre"> </span>CLOSING</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Urban-Lecture-Professor-Jan-Rosvall-och-Professor-Salvatore-Lorusso.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Urban-Lecture-Professor-Jan-Rosvall-och-Professor-Salvatore-Lorusso.aspxUrban Lecture: Professor Jan Rosvall och Professor Salvatore Lorusso<p>Mistra Urban Futures, Läraregatan 3, Gothenburg</p><p>​Sustainable Development - What do we learn from 25 years of pioneering? Mistra Urban Futures invites researchers, students and practitioners engaged with sustainable development themes within their departments. The Urban Lecture will focus on where we began 25 years ago, and what we have achieved until today.</p>​<span style="background-color:initial">Our invited guests are Salvatore Lorusso, professor emeritus from the University of Bologna, and Jan Rosvall, professor emeritus University of Gothenburg and Chalmers.Together with some of their former PhDs, we will learn about the context and preconditions for sustainable awareness and advancements at Chalmers and University of Gothenburg 25 years ago. </span><div><br /></div> <div>Professor Lorusso will contribute with the perspective of co-researching with the Swedish universities, but with the reference from the EU and Italy more specifically. </div> <div>The seminar will be moderated by Ylva Norén Bretzer, University of Gothenburg and Mistra Urban Futures. </div> <div><br /></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Issues/6b64763a-9673-4b83-adcc-5c3fb0a59815?ContactId=de229525-130d-4b74-aa35-4bd39ec6e89c&amp;IssueId=6b64763a-9673-4b83-adcc-5c3fb0a59815">Mer information och anmälan &gt;&gt;</a></div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Bostaden-i-en-marknadsanpassad-tid.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Bostaden-i-en-marknadsanpassad-tid.aspxBostaden i en marknadsanpassad tid<p>Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12</p><p>​MELLANRUM 99: Vi fokuserar på bostadsutveckling ur två vinklar; ett bostadshistoriskt perspektiv och ett lokalt göteborgsperspektiv. Fri entré, ingen föranmälan! Begränsat antal platser. Välkommen!</p>​<img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/ACE/kalendarium/2019/Svensk_bostad_v4_340.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /><span style="background-color:initial"><strong>Ola Nylander,</strong> professor i bostadsarkitektur på Chalmers, föreläser utifrån sin nya bok ”Svensk bostadsarkitektur, utveckling från 1800-tal till 2000-tal&quot;. Han ger oss nycklar till hur vi kan förstå dagens utmaningar för bostadsbyggandet, ett bostadsbyggande som blivit allt mer marknadsstyrt, genom att titta bakåt. Hur har politiker, arkitekter, byggbolag och boende under andra tider förhållit sig till bostadsbristen? </span><div><br /></div> <div><strong>Kristian Käll,</strong> Processledare social hållbarhet, Älvstranden utveckling AB, berättar sedan hur Göteborg jobbar med att få till en blandad hyressättning i nyproduktion i Frihamnen. Blandade hyresnivåer är en av de målsättningar som togs fram i och med arbetet med Vision Älvstaden 2012, för att olika inkomstgrupper ska ha möjlighet att efterfråga bostäder där. En helt ny modell har arbetats fram som vi kommer att få höra om under kvällen. </div> <div><br /></div> <div><div>Om Mellanrum: </div> <div>Delta i den populära föreläsningsserien som handlar om staden, landskapet, människan och stadsutveckling. </div> <div><br /></div> <div>Arrangörer: </div> <div>Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs stad, S2020 (Socialt hållbar utveckling, Göteborgs stad), Mistra Urban Futures (Centrum för hållbar stadsutveckling), GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) Göteborgs Universitet &amp; Chalmers (Arkitektur och Samhällsbyggnad).​</div></div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Hyekyung-Imottesjo-90.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Hyekyung-Imottesjo-90.aspxHyekyung Imottesjo 90% seminarium<p>SB-K582, meeting room, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad</p><p>​Staging urban emergence through collective creativity: Devising an outdoor MAR tool</p><div>Hyekyung Imottesjo är doktorand vid avdelningen för stadsbyggnad.<br /></div> ​Opponent: Docent Jonas Ivarsson, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande​, Göteborgs universitet.<div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Abstract</h2> <div><div>The unpredictability of global geopolitical conflicts, economic trends, the impact of climate change, coupled with increasing urban populations, necessitates a more profound commitment to resilience thinking in regards to urban planning and design.  Resilient urban systems engage with this complex unpredictability by allowing the emergence of bottom-up, self-organized adaptation through incremental changes made by multiple stakeholders. Rather than top-down planning and designing for sustainability, letting the emergence happen seem to contribute to capacity to better deal with complexities by creating diversity and proximity between various social, economic and functional entities in urban context.  </div> <div><br /></div> <div>The present thesis looks into the processes of creating emergence within the urban system to capture the resilient urban qualities, particularly, the processes and the qualities of a compact city.  Firstly, the thesis looks into challenges of planning for a compact city as an urban form through top-down design and compares it to ‘letting it happen’ through implementing simple urban rules. The Japanese city of Tokyo is used as an example of a compact city that continuously emerges through incremental micro adaptation by individual actors guided by simple rules without much central control on the individual outcomes. The thesis then connects the identified emergent processes and the quality of a compact city to complex adaptive system's theory, lifting the value of multiple-stakeholder input/participation by incremental and individual adaptation and changes. The latter part of the thesis focuses on how to create a platform to combine the bottom-up, emergent, rule-based planning approaches and collective creativity through individual participation and input from the public. The definition of participation is also discussed so that it corresponds better with CAS. </div> <div><br /></div> <div>The thesis thus has three parts answering to the challenges: 1. Urban planning processes and resulting urban qualities concerning density and diversity, 2. Citizen perception of such urban qualities, leading to 3. Developing a tool for citizens, multiple stakeholders to create an urban neighborhood, simulating the urban planning approaches indicated as more resilient. </div> <div>The result prescribes planning approaches that might approximate the CAS in urban systems with qualities that contribute to urban resiliency. Attempts at understanding citizen perception relating to the urban qualities as an outcome of such planning approaches are also outlined. Thereafter, it describes specifications and design criteria for a tool as a public collaborative design platform using outdoor mobile augmented reality (MAR) to promote public participation. The processes of developing such a tool to test various urban concepts with identified adaptive urban planning approaches are also presented with assessment based on the focus group user tests. Future studies that are needed include the potential of crowdsourcing public creativity through mass participation using the collaborative design tool and actual implementation of these participatory design results.</div></div> <div>​<br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Raheb-Mirzanamadi,-Arkitektur-och-samhallsbyggnadsteknik.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Raheb-Mirzanamadi,-Arkitektur-och-samhallsbyggnadsteknik.aspxRaheb Mirzanamadi, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik<p>SB-H2, lecture hall, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad</p><p>​Utilizing solar energy for anti-icing road surfaces using hydronic heating pavement with low temperature​</p><div><br /></div> <div>Raheb Mirzanamadi är doktorand vid avdelningen för byggnadsteknologi.</div> <div><br /></div> <div>Opponent: Professor Jeffrey D. Spitler, Oklahoma State University, USA</div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Byggnaders-klimatpaverkan.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Byggnaders-klimatpaverkan.aspxByggnaders klimatpåverkan – mer än bara energieffektivitet?<p>Restaurangen, Ooto, Johanneberg Science Park, Sven Hultins gata 1-2, Gothenburg</p><p>​Bygg- och fastighetssektorn står idag för ca 20% av Sveriges utsläpp av växthusgaser och hälften av en byggnads klimatpåverkan kan kopplas till byggskedet. Hur kan dessa utsläpp minskas? I takt med att vår energi blir mer fossilfri och energieffektiviteten ökat så har byggskedet kommit att få allt större fokus. Men hur gör man för att minska klimatpåverkan från byggskedet? Vad innebär klimatsmarta system- och materialval? Hur beräknas klimatpåverkan från en byggnad och vad är en LCA?</p>​<span style="background-color:initial">Frågeställningarna diskuteras med erfarenheter från projektet Hoppet, västvärldens första fossilfria förskola samt från projektet Förenklad LCA. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>Deltar under <strong>Johanneberg Science Park </strong>frukostseminarium gör:</div> <div><br /></div> <div>Hanna Ljungstedt från Lokalförvaltningen Göteborgs Stad</div> <div>Maria Perzon från Bengt Dahlgren AB</div> <div>Anna Högberg från Bengt Dahlgren AB</div> <div>Sjouke Beemsterboer från Hållbart Byggande, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers</div> <div><br /></div> <div>Samtalet modereras av Nina Jacobson, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad.</div> <div><br /></div> <div>Välkommen!</div> <div><br /></div> <div>Vid avanmälan senare än 48 h innan eventet tillkommer en avgift på 300 SEK för administration, lokal och matbeställning. </div> <div><br /></div> <div><a href="https://sv-se.invajo.com/event/johannebergsciencepark/byggnadersklimatp%C3%A5verkan%E2%80%93mer%C3%A4nbaraenergieffektivitet///invite?utm_campaign=event_invitation&amp;utm_source=email&amp;utm_medium=email">Mer information och anmälan &gt;&gt;</a></div> </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Halsa-och-arkitektur.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Halsa-och-arkitektur.aspxHälsa och arkitektur<p>SB-M022, multifunctional room, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad</p><p>​Mini-symposium inom ramen för C-ARC med fokus på teori- och metodutveckling. Ämnets relevans är stor, hälsofrågan är en av vår tids stora utmaningar och vi möter en ständigt ökande evidens att den byggda fysiska miljön har inverkan på människans hälsa genom olika mekanismer.</p>​<span style="background-color:initial">Symposiet ingår i satsningen C-ARC som syftar till att dels driva arkitekturforskningens utveckling framåt generellt och på Chalmers specifikt, dels vara en del i den interna diskussionen på den nybildade institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, dels presentera några delar av vår forskning externt, att bygga nätverk och position internationellt. </span><div><br /></div> <div>Symposiet <strong>hälsa och arkitektur</strong> tar fasta på utmaningen i att utveckla både tvärdisciplinära metoder – kvalitativa och kvantitativa - som har hög vetenskaplig kvalitet samt arkitekturforskningens egen teori – och metodutveckling. Arkitekturforskning kan ge ett viktigt bidrag till kunskapsutveckling om hur arkitektur bidrar till hälsa. </div> <div><br /></div> <div>Symposiet vill medverka till att kvantitativa och kvalitativa metoddiskussioner möts såväl inom som mellan vetenskapliga discipliner. Exempel på ingångar i diskussionen är:</div> <div><ul><li>​Hur kan kvalitativa metoder, som behövs inom arkitekturforskningen, användas och utvecklas för att ge relevant kunskap om så komplexa frågor som relation mellan hälsa och fysisk miljö? </li> <li>Hur kan kvantitativa metoder användas utan att bli allt för begränsande och samtidigt bibehålla för arkitekturforskningen relevanta frågeställningar? </li> <li><span style="background-color:initial">Hur kan arkitekternas metoder (skissning, kritik, associationer m fl) beskrivas och användas så att de ger stabil och generaliserbar kunskap?</span><br /></li></ul></div> <div>Fokus är teori, metod och metodutveckling med en diskussion kring vetenskaplig kvalitet i studier av hälsa och arkitektur. </div> <div><br /></div> <div>Symposiet innehåller keynote-föreläsningar av internationellt erkända forskare, paneldiskussioner, presentationer av den nationella forskning som bedrivs inom området, samt institutionens egen forskning. </div> <div><br /></div> <div><a href="/en/departments/ace/calendar/Pages/Architecture-and-Health.aspx">Begränsat antal platser, mer info och anmälan - se den engelska sidan &gt;&gt;​</a></div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Yanling-Li,-Arkitektur-och-samhällsbyggnadsteknik.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Yanling-Li,-Arkitektur-och-samh%C3%A4llsbyggnadsteknik.aspxYanling Li, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik<p>SB-H4, lecture hall, Sven Hultins Gata 6, Samhällsbyggnad</p><p></p>​Yanling är doktorand vid avdelningen för geologi och geoteknik.<div><br /></div> <div><div>Examinator: Prof Jelke Dijkstra, <span style="background-color:initial">​</span><span style="background-color:initial">Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik</span><span style="background-color:initial">, Chalmers</span></div> <div><span style="background-color:initial">Huvudhandledare: Prof Minna Karstunen, </span><span style="background-color:initial">Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik</span><span style="background-color:initial">​​, Chalmers</span></div> <div><span style="background-color:initial">Opponent: Prof Jean-Michel Pereira, Université Paris Est, Navier, Ecole des Pontes Paris Tech, France</span></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Nordic-Workshop-on-Architectural-Anthropology-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Nordic-Workshop-on-Architectural-Anthropology-.aspxNordic Workshop on Architectural Anthropology<p></p><p>​The second Nordic Workshop on Architectural Anthropology WS#2 with support from VR is organized at Chalmers ACE May 8-9 2019 by the Deparment of Building Design. Key note and lecture programme is soon to be defined including a study visit on campus to Riksbyggen brf Viva.</p>​The network gathers researchers from various Danish, Norwegian and Swedish Universities and Architectural Schools, junior researchers and stakeholders from outside academia – all working in the interdisciplinary field between anthropology and architecture. For further info and registration of external participation please contact professor Sten Gromark;  <a href="mailto:sgromark@chalmers.se">sgromark@chalmers.se</a>. <div><br /></div> <div>More information:</div> <div><a href="https://www.sbi.aau.dk/forskning/forskningsgrupper/byer-boliger/Nordic+Research+Network+for+Architectural+Anthropology/">Nordic Research Network for Architectural Anthropology</a></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Approaches-and-Methods-in-Architectural-Research.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Approaches-and-Methods-in-Architectural-Research.aspxApproaches and Methods in Architectural Research<p>Chalmers tekniska högskola</p><p>​​The Nordic Association of Architectural Research NAF/NAAR proudly announces its 2019 Symposium.</p><a href="/en/departments/ace/research/conferences/Approaches%20and%20Methods/Pages/default.aspx">​<span style="background-color:initial">For further information, please see ​&gt;&gt;</span>​</a><div><br /></div> <div>Kind regards,</div> <div>Anne Elisabeth Toft                                                Magnus Rönn</div> <div>President of NAF/NAAR                                          Vice-President of NAF/NAAR</div>