Händelser: Arkitektur, Bygg- och miljöteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 06 May 2021 20:42:02 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Asa-Gren---Docentforelasning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Asa-Gren---Docentforelasning.aspxÅsa Gren – Docentföreläsning<p>Online</p><p>​Välkommen till Åsa Grens docentföreläsning om ekosystemtjänster. Åsa Gren blir med sin docentur affilierad till avdelningen för Stadsbyggnad.</p>​Abstract<br />Humans and our societies depend on the work of nature for our welfare and survival. However, although great progress has been made, the absence of an understanding of the importance of the work of nature in the urban sustainability discourse is still prominent. In this context, the ecosystem service approach has proven to be a constructive lens for illuminating the links between the work of nature and human welfare and for navigating towards a sustainable urban development.  Ecosystem services are the many and varied benefits that humans freely gain from the natural environment and from properly-functioning ecosystems. <br /><br />Drawing on my scientific work, I, in this lecture, will: <br />a) show the importance of the work of nature for human wellbeing and sustainable urban development, through the quantification and valuation of various ecosystem services; <br />b) explain WHY the integration of ecosystem services into urban design and planning is an essential part of promoting sustainable urban development; and <br />c) illustrate HOW the integration of ecosystem services can be put into practice, through the development of frameworks, tools and methods.https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Lokalt-sjalvstyre.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Lokalt-sjalvstyre.aspxLokalt självstyre och gestaltad livsmiljö<p>Digitalt</p><p>​Rurban Planning Talks 2021: Rurban Planning Talks är en dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Vi vill utveckla och diskutera de samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad. Fokus är alla de kommuner som kännetecknas av både landsbygder och städer och deras gemensamma arbete för en hållbar utveckling.</p>​<span style="background-color:initial">På Rurban Planning Talks 2021 kommer vi diskutera hur olika former av lokalt självstyre kan organiseras för att förbättra möjligheter till demokratisk medverkan i omvandlingen av den lokala gestaltade livsmiljön. Hur olika kan det lokala självstyrets kärna och uppgifter vara i relation till möjligheterna att förändra och anpassa den fysiska miljön? För att öppna samtalet, ställa nya frågor och väcka nya perspektiv på hur lokalt självstyre ska organiseras och värderas har vi bjudit in forskare, konstnärer och praktiker som problematiserar och tänjer på gränserna.</span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div><a href="https://dacapomariestad.se/rurbanplanningtalks">Anmälan och mer info om program och medverkande</a></div> </div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Kaj-Pettersson,-Byggnadsteknologi.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Kaj-Pettersson,-Byggnadsteknologi.aspxKaj Pettersson, Byggnadsteknologi<p>Digitalt i Zoom</p><p>​Mitigation of urban storm water runoff through application of computational fluid dynamics</p>​<span></span><span>Opponent: </span><span>Professor Jan Carmelite, ETH Zurich, Switzerland.</span><div><span><br /></span></div> <div><span></span><span>Examiner and </span><span>Main supe</span><span>rvisor</span><span>: Professor, Angela Sasic Kalagasidis, Division of Building Technology, Department of Architecture </span><span>and Civil Engineering</span><span>.</span></div> <div><div>Assistant supervisors: Associate Professor, Dario Maggiolo, Division of Fluid Dynamics, Department of <span>Mechanics and Maritima Sciences, Chalmers and </span><span>Associate Professor, Pär Johansson, Division of Building Technology, Department of Architecture and </span><span>Civil Engineering, Chalmers.</span></div></div> <div><span><br /></span></div> <div><span><a href="https://research.chalmers.se/person/kajp">Research​</a></span></div>