Lättviktskompositer

Material

Behovet av lätta, starka och/eller energiabsorberande material med styvhet anpassad för den aktuella tillämpningen är ofta helt avgörande för produkter inom idrott och parasport (såsom i sportutrustning, div. skyddsutrustning, sportkläder, proteser, ortoser och infrastruktur kopplad till idrott). Gemensamt för dessa tillämpningar är att en stor utmaning i produktutvecklingsfasen består i att optimera användningen av material för att erhålla önskvärda mekaniska egenskaper samtidigt som vikten minimeras. Anledningen till skärpta viktskrav är att utrustningens vikt ofta är direkt kopplad till prestanda, där prestanda i stora drag kan anses innefatta hastighet, acceleration, hantering, stöd, skydd och komfort. Material i fokus för forskningen är i detta avseende strukturella kompositmaterial, smarta textilier och polymerskum.

Vi bedriver forskning för att förbättra egenskaper hos existerande material, för att utveckla nya, smartare materiallösningar, samt för att öka förståelsen för hur olika material beter sig under belastning och hur detta kan modelleras för att möjliggöra simuleringsdriven produktutveckling. Våra resultat kan sedan överföras till andra industribranscher, till exempel flyg- eller bilindustrin.

Kan vår forskning inom material vara till nytta inom din sport? Kontakta oss via sportteknologi@chalmers.se, eller hör av dig direkt till kontaktperson nedan!

Sidansvarig Publicerad: fr 04 okt 2019.