Forskning i sportteknologi på Chalmers

​Idrott är en idealisk arena för nyttiggörande av akademisk forskning. Här finns krävande förhållanden och omfattande behov av utveckling kombinerat med en vilja till snabb implementering av kunskap och uppfinningar. Vi samarbetar med idrottare, tränare, näringsliv och idrottsförbund för att förbättra idrottares prestation och säkerhet inom en rad idrotter. De flesta av våra projekt involverar både seniora forskare och studenter. 

Vi har byggt upp en aktiv samarbetsmiljö kring fyra kompetensområden (teknologiplattformar), där vår expertis och våra ultramoderna forskningsanläggningar kan tillämpas inom en rad idrotter.

Vi har genomfört, och genomför en rad pro​jekt inom olika sporter, men särskilt fokus läggs på segling, hästsport, simsport, cykel och skidåkning.

Sidansvarig Publicerad: må 20 dec 2021.