Samverkan med Matematiska vetenskaper

Bild 1 av 1
Bokomslag.

Vår definition av nyttiggörande är bred. Vi ser på nyttiggörande som en integrerad del av vår forskning och utbildning och inkluderar i stort sett all samverkan med det omgivande samhället. 

Institutionen för matematiska vetenskaper har breda och mångsidiga kompetensområden och forskningsintressen. En av våra styrkor är att vi innehar hela kedjan från grundläggande forskning till tillämpad forskning, till exempel från sannolikhetsteori till statistiska tillämpningar och från algebra, partiella differentialekvationer och numerisk analys till beräkningsmatematik och dess tillämpningar där båda delarna gynnas.

Våra aktiviteter


Umbraco.Cms.Core.RichTextEditorValue