sofiaar_Sofia_Arvidsson

Sofia Arvidsson

  • Bibliotekarie, MV verksamhetsstöd, Matematiska vetenskaper
  • Bibliotekarie, Informationsresurser och vetenskaplig publicering, Vetenskapens kommunikation och lärande