sofiaar_Sofia_Arvidsson

Sofia Arvidsson

  • Bibliotekarie, MV verksamhetsstöd, Matematiska vetenskaper
  • Bibliotekarie, Informationsresurser och vetenskaplig publicering, Vetenskapens kommunikation och lärande
0

Jag är bibliotekarie på Matematikbiblioteket. Bibliotekets huvudsyfte är att ge service till forskare, lärare och studenter på Matematiska vetenskaper. Arbetet omfattar bland annat artikelsökning och beställning, fjärrlån, informationssökning, bokinköp, katalogisering, tidskriftshantering, stöd i Chalmers Research forskningsinformation och Open Access-publicering.