Akelius Math Learning Lab

Bild 1 av 1
Dekorativ bild

I november 2023 startade arbetet med att bygga upp Akelius Math Learning Lab, ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Akelius Math AB, med hemvist hos institutionen för matematiska vetenskaper. 

Bakgrund

Kompetens inom matematik är en avgörande faktor för ett lands tekniska och ekonomiska utveckling. Just nu finns många platser runt om i världen där barn och ungdomar inte har möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper i ämnet.

Vid Akelius Math Learning Lab ska lärare och forskare arbeta tillsammans med att utveckla material för lärande i matematik med målgruppen 12-åringar och uppåt. Materialet ska finnas på många språk.

Akelius Foundation har mångårig erfarenhet av att utveckla språkkurser som idag används på många olika platser i världen. Materialet är digitalt men kräver inte tillgång till internet, det är fritt tillgängligt och används framför allt i flyktingläger och i skolor med knappa resurser. Avsikten är att inom kort kunna erbjuda läromaterial även inom matematik.

Vi behöver först och främst hitta skickliga matematiklärare som inspireras av att utveckla material som fungerar för en bred målgrupp.

Samuel BengmarkBiträdande professor vid institutionen för matematiska vetenskaper och föreståndare för Akelius Math Learning Lab

Vad händer nu? 

Målsättningen är att så snabbt som möjligt hitta rätt personer för att kunna vara fullt bemannade till sommaren 2024. Läs mer och ansök till lediga tjänster på Akelius Math ABs hemsida

Vid institutionen för matematiska vetenskaper finns redan idag en forskargrupp som arbetar med undervisning och lärande i matematik, och medarbetare därifrån kommer att delta i verksamheten på labbet. Gruppen kommer att förstärkas av en doktorand och en postdok.

Ambitionen är att utveckling och test av materialet ska kunna påbörjas redan under våren 2024, för att sedan ha de första versionerna klara för spridning under hösten.

Medarbetare