boris_Per_Lundgren

Per Lundgren

  • Biträdande professor, Elektronikmaterial, Mikroteknologi och nanovetenskap
  • Studierektor, Mikroteknologi och nanovetenskap