sjoberg_Jonas_Sjöberg

Jonas Sjöberg

  • Professor, System- och reglerteknik, Elektroteknik
  • Enhetschef, System- och reglerteknik, Elektroteknik