Ljuslabbet

Ljuslabbet används främst i undervisningen inom arkitekturskolan och är ett helt mörklagt rum med möjlighet att styra ljuset i rummet till olika färger och styrka. 

I ljuslabbet finns bland annat reglerbara lampor med olika färger, stativ, utbytbar bakgrund, podier och arbetsbord för tillskärning. Det finns också möjlighet att skifta bakgrund mellan svart draperi och vita väggar, samt att släppa in indirekt dagsljus.

Syftet med Ljuslabbet är:

 • att kunna göra grundläggande experiment med färg och ljus i undervisningen
 • att experimentera med och utforska fysiska modeller genom ljusstudier, färgstudier med mera
 • att dokumentera ljusstudier och fotografera modeller för presentationer. 

Ljusexperiment

I färgundervisningen lär vi studenterna om hur färg och ljus påverkar och påverkas av varandra. I ljuslabbet kan de undersöka och praktiskt utforska detta på ett djupare plan, till exempel genom att sätta in ljuset i olika rumsligheter och lära sig om skuggverkan med mera. De har också möjlighet att på ett enkelt sätt byta ljuskälla, exempelvis från halogen till LED för att se hur olika ljuskällor påverkar färgen, rummet och upplevelsen av rummet/modellen. Genom att enkelt kunna blanda och byta färg, ljuskälla etcetera så kommer de att få erfarenheter de kan ta med sig i sina projekt och senare ut i arbetslivet. 


Utforska fysiska modeller

Studenterna uppmuntras att göra modeller av sina projekt. Den pedagogiska poängen är att använda modellen som ett verktyg i hela processen; utforska, 
betrakta, förändra och bearbeta den för att greppa konsekvenser och möjligheter med estetiska och praktiska idéer. Genom ljuslabbet blir det lätt att sätta in modellen i ett viss ljust och dokumentera från olika håll, och vi kan uppmuntra studenterna till att experimentera och prova idéer med färg, ljus och material i rum. 


Utveckling av metod

Mycket kan göras i digitala visualiseringsprogram, men det tar oss inte hela vägen. Att i en fysisk modell kunna sänka blicken till ögonhöjd kan ge helt andra upplevelser än i datorn, både rumsligt och ljusmässigt. Vi vill därför arbeta för att åter utveckla metoderna genom att uppgradera den endoskopiutrustning som finns från 70-talet till att passa moderna digitala kameror. Videoskopi är en teknik som har utvecklats de senaste åren, och som öppnar för intressanta utforskningar av rörliga sekvenser inuti modeller, promenader längs landskapsmodeller med mera.
 

Presentationer

Studenternas presentationer spelar en stor roll i undervisningen, både i projektredovisningar och i deras samlade portfolios. Dokumentation av ovan beskrivna processer kan ligga till grund för digitala bearbetningar och ge mer intressanta bilder och presentationer än mycket av det vi ser idag. Det är också viktigt att genomföra bra fotograferingar av färdiga presentationsmodeller.
 

Utrustning

 • 3 st  fresnel-strålkastare med halogenljus och olika filter och dimmer
 • 1 st LED-lampa med blandat röda, gröna och gula dioder samt mixerbord för att blanda ljuset
 • LED-tejp i olika längder för ljus inuti modeller, med mixer
 • Bakgrundspapper att dra ner i 3 olika nyanser
 • Flyttbara podier, svartmålade
 • Stativ för kamera och strålkastare
 • Reflektorskärmar med olika ytmaterial
 • Arbetsbord för tillskärning
 • Skalgubbar mm
 • Dammsugare