Ateljén

Bild 1 av 1
Studenter under en lektion i ateljén
Ateljén bjuder på många olika möjligheter

Ateljén, ett rum med unikt ljus, stor volym och generösa ytor,  är en plats öppen för experimentellt och utforskande praktiskt arbete av olika karaktär och storlek. 

Ateljén är öppen för en mängd olika aktiviteter inom forskning såsom  konstnärligt skapande och performance, handledning och föreläsningar, gruppaktiviteter och workshops samt utställningar och presentationer.

Ateljén används till undervisning  på både kandidat- och masternivå och är öppen för lärare, studenter och forskare på arkitekturskolan, men kan i mån av tillgänglighet också bokas av andra.

Möjliga användningar är:

  • Workshops med mindre och större grupper
  • Föreläsningar med och utan projektor
  • Utställningar, upphängningar och redovisningar.
  • Handledning och grupparbeten

Olika delar av ateljén kan I viss mån användas samtidigt till olika ändamål

Om ateljén

Rummet har en unik karaktär och består av en hög, öppen rumsvolym med en möblerad entresol samt våtutrymme på bottenplan. Under entresolen finns också ett modullabb och ett gjutlabb. 

Rymden inspirerar till konstnärliga experiment i både större och mindre skala, och ger möjlighet att studera dessa från olika höjd och avstånd. Det kan också möbleras upp till såväl utställning som lektion.

De högt satta fönstren med indirekt ljus gör rummet speciellt lämpat för att undersöka material, färger, optiska effekter och samspelet dem emellan. Det finns även möjlighet att studera helt artificiella ljusmiljöer på entresolen med installerade specialarmaturer som kan variera såväl ljustemperatur som ljusintensitet.

På nedre plan finns en projektorduk som tillsammans med en flyttbar projektor tillåter föreläsningar med film- och bildvisning. Där finns också konstnärsutrustning I form av stafflier, ritbrädor och kavaletter.

Våtutrymmet under entresolen är utrustat med diskbänkar, arbetsbänkar och bord och lämpar sig för konstnärliga aktiviteter såsom skulptering, målning och modelbyggande.