A-verkstaden

Bild 1 av 1
Studenter vid genomgång i träverkstan
Studenter får genomgång inför ett kursmoment

A-verkstaden är en träverkstad där du kan bearbeta trämaterial, plast, papper och i viss mån metall. Den har både traditionella maskiner, handverktyg och digitala maskiner.

A-verkstaden är en träverkstad som främst används i undervisningen inom arkitekturprogrammet samt arkitektur och teknik-programmet. Studenterna kan här bygga modeller och göra fullskaletest, realisera skissmodeller och mindre designprojekt.

För att få arbeta i verkstaden behöver man först gå en säkerhetsgenomgång som ger en introduktion till de säkerhetsregler som gäller och till arbetet med maskiner i verkstaden. En förutsättning för arbete i verkstaden är att det finns personal på plats.