Aha-festivalen

Bild 1 av 1
AHAfestivalens logotyp
Aha-festivalen är ett årligen återkommande event på Chalmers

ART X SCIENCE: AHA-festivalen på Chalmers för samman forskare & studenter med konstnärer, musiker, dansare och poeter och bjuder in publiken att tillsammans utforska gränserna mellan vetenskap och konst.

Den grundläggande drivkraften i forskning såväl som i konst är nyfikenheten – kom till oss och var nyfiken!
Aha-festivalen på Chalmers har arrangerats sedan 2014. Festivalen utforskar mötet mellan konst och vetenskap vid ett två- eller tredagarsevenemang med workshops, föreläsningar, diskussioner, musik- och dansuppträdanden. Avsikten är att utvidga vetandets gränser genom kunskapsbildande experiment. Vi vill undersöka förhållandet mellan konst och vetenskap, den grund högskolans verksamhet bygger på. Vi bjuder in forskare och artister från olika discipliner samt studenter och intresserad allmänhet, att dela med sig av sina erfarenheter och berika våra olika kunskapsområden.

Läs mer på festivalens webb