SJÖKAPTEN E.N.E Sundströms Fond

Ett antal stipendier utdelas årligen ur tillgängliga donationsmedel på SJÖKAPTEN E.N.E Sundströms Fond​ till studerande på program inom sjöutbildningarna. Stiftelsens ändamål är att hälften av avkastningen skall utdelas som stipendier till behövande elever vid Sjöbefälsskolan i Göteborg, vilka visat stor målmedvetenhet och energi i sina studier. 
Behöriga att söka är studenter på programmen Sjöingenjör, Sjökapten samt Internationell Logistik eller Sjöfart och logistik.

Ansökan

Ansökningsperioden är 1-31 mars.

Ansökan ska innehålla:

Ifylld ansökningsblankett (tillgänglig under ansökningsperioden).

Ansökningshandlingar skickas till, alternativt:

  • Via email till: studentadm.m2@chalmers.se 
  • Lämnas till studieexpeditionen (i låst brevlåda bredvid luckan) på plan 3 i SAGA-huset
  • Postas till: 
Chalmers Tekniska högskola AB
Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Campus Lindholmen
Att: Studieadministration
412 96 Göteborg​
​Tänk på tid för postgång, deadline är då vi ska ha ansökningshandlingarna.​

Taggar: