Göran Wallbergs minnesfond

Ändamål

"att hjälpa svenska studenter och yngre forskare att få internationell erfarenhet under sin studietid"

Fonden skall gynna forskning och utbildning inom områdena: IKT (informations- och kommunikationsteknik), Produktionsteknik och Miljöteknik med syftet att möjliggöra för svenska forskare och studenter att förkovra sig vid utländskt universitet eller forskningsavdelning.

Fondens mål är att dela ut tre stipendier om 50 000 kr vardera, ett stipendium per ovan nämnt område.

Fonden skall användas i sin helhet till ändamålet.

OBS!! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. Mer information kring vad som gäller för tjänsteresor finns Chalmers Intranät.​

Vem kan söka

  • Stipendium kan tilldelas En yngre forskare som vill gästforska eller ha någon form av utbyte med annan institution/universitet/forskningsavdelning
  • Alternativt delas mellan två sistaårsstudenter som ska genomföra sina examensarbeten eller liknande projekt utomlands
  • Stipendiet kan sökas av samtliga yngre forskare och studenter vid Chalmers, med svenskt medborgarskap, som enligt ovan berikas av ett utbyte med institution/universitet/forskningsavdelning utomlands.

Ansökan

Ansökningsperiod: 2023-01-20 -- 2023-03-15

Ansökningsformulär: Länk till ansökningsformulär. Ansökan kommer öppnas upp i separat flik. Längst ned på informationssidan hittar du knappen "Ansök" som leder till formuläret. 

Kontakt

Birgitta Rorsman
Handläggare vid Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Historik

Göran Wallberg tog sin Civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola den 27 oktober 1945 vid avdelningen för väg och vattenbyggnad. Göran Wallberg var under sina senare yrkesverksamma år VD för Skanska i Paris. Göran Wallberg var även delägare och styrelseordförande i företaget Halmstads Gummifabrik AB.

Vid sin bortgång donerade Göran Wallberg 2 miljoner kronor till Chalmers för att hjälpa studenter och yngre forskare att få internationell erfarenhet under sin studietid. Pengarna skall användas för att upprätta en fond enligt ovan.

Utdelning 2019: Tre stipendier delades ut om 50 000kr styck till tre doktorander inom givna områden ovan.
Ett av stipendierna användes till forskarutbyte vid Rotterdam School of Management (RSM) i Nederländerna där forskningen är inriktat på produktionsteknik med en stark koppling till utnyttjandet av information‐ och kommunikationsteknik inom industrin. ​
Ett andra stipendium gick till en studieresa till Bolivia för uppföljning av tidigare forskningsreslultat kring att öka förståelsen vad det är som direkt påverkar implementering och användning av vatten-och sanitetslösningari låginkomstområden.
Ett tredje stipendium tilldelades en doktorand för en extern forskningsvistelse på DTU, Danmarks Tekniske Universiteti Kongens Lyngby, strax utanför Köpenhamn mellan januari till och med maj 2020 och där forska på anpassningsbara produktionssystem för produktionen av individanpassade läkemedel.

Utdelning 2018: Totalt delades 150 000 kr, á 50 000 kr var, ut till tre studenter för examensarbeten i Tyskland samt Kina.

Taggar: