Ernst M Frimans stipendiefond

Ansök om stipendium för studieresor utomlands, för utexaminerade byggnadsingenjörer och arkitekter vid Chalmers.

OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. Mer information kring vad som gäller för tjänsteresor finns Chalmers Intranät.​

Ändamål

”stipendier till utexaminerade ingeniörer från högre avdelningens byggnadsfackskola, som utomlands ämna studera byggnadskonsten.”

Vem kan söka

Byggnadsfackskolan motsvarar idag utbildningarna vid Arkitektur och Bygg-och miljöteknik.

Fonden kan sökas av arkitekter vart annat år och av byggnadsingenjörer vart annat år.

Arkitekter kan ansöka våren 2019, 2021, 2023 osv.

Byggnadsingenjörer kan ansöka våren 2020, 2022, 2024 osv.

2023 kan utexaminerade från arkitektur söka medel.

Ansökan

Ansökningsperiod 15 december 2022 - 10 februari, 2023

AnsökningsformulärAnsök genom denna länk. Ansökan kommer öppnas upp i separat flik. Längst ned på informationssidan hittar du knappen "Ansök" som leder till formuläret.

Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla

  • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet
  • Vad du praktiskt avser att använda medlen till
  • Resmål och tidsplan
  • Ansökt belopp och kostnadskalkyl
  • Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
  • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller annat som styrker dina uppnådda resultat.

Kontakt

Birgitta Rorsman
Handläggare vid Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Taggar: