Ernst M Frimans stipendiefond

Ansök om stipendium för studieresor utomlands, för utexaminerade byggnadsingenjörer och arkitekter vid Chalmers.

Ändamål

”stipendier till utexaminerade ingeniörer från högre avdelningens byggnadsfackskola, som utomlands ämna studera byggnadskonsten.”

Vem kan söka

Byggnadsfackskolan motsvarar idag utbildningarna vid Arkitektur och Bygg-och miljöteknik.

Fonden kan sökas av arkitekter vart annat år och av byggnadsingenjörer vart annat år.

Arkitekter kan ansöka våren 2019, 2021, 2023 och så vidare. 

Byggnadsingenjörer kan ansöka våren 2020, 2022, 2024 och så vidare. 

Ansökan

Ansökningsperiod 15 december - 10 februari, årligen. I och med att olika grupper söker varannat år så ges följande som exempel:

  • Arkitekter kan söka 15 dec -22 -- 10 feb -23.
  • Byggnadsingenjörer kan söka 15 dec -23 -- 10 feb -24.

AnsökningsformulärAnsök genom denna länk. Ansökningsformulär  öppnas upp i separat flik. Observera att länken endast fungerar under ansökningsperioden.

Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla

  • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet
  • Vad du praktiskt avser att använda medlen till
  • Resmål och tidsplan
  • Ansökt belopp och kostnadskalkyl
  • Kontonummer (endast siffror)
  • Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller annat som styrker dina uppnådda resultat.

Kontakt

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Taggar: