Formulär för anmälan av arrangemang

Arrangemang
Om lokalen inte finns i listan kontakta serviceavdelningen för att teckna dispositionsavtal.
Ange det antal deltagare som ni räknar med skall finnas i lokalen, tänk på att detta antal ej får överstiga det antal personer som lokalen är godkänd för.
Minst ett muntligt medgivande från aktuell sektionsstyrelse måste finnas innan anmälan skickas.
Datum och tid från när arrangemangen skall påbörjas.
Datum och tid från när arrangemangen skall vara avslutat.
Förening, gruppbenämning eller person.
Om alkohol ska försäljas, separat eller som del av biljettpris, ska tillstånd från Göteborgs stads tillståndsenhet införskaffas.
Ansvariga
Namn på den person som är ansvarig för arrangemanget.
Mobiltelefonnummer till ansvarige som denne kan nås på under arrangemanget.
E-postadress till ansvarig, kvitto på anmälan kommer att skickas till denna adress.
Namn på eventuell medansvarig och backup för arrangemanget.
Mobiltelefonnummer till eventuell medansvarig och backup för arrangemanget.
E-postadress till medansvarig, kvitto på anmälan kommer att skickas även till denna adress.
Övrigt
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av Chalmers för att administrera detta ärende. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.chalmers.se/personuppgifter.