Höst Campus Johanneberg

Möt Chalmers utbildningar

Under våren anordnar Chalmers följande arrangemang för dig som är intresserad av våra utbildningar och vill komma och besöka dem.

Besökskvällar 2020

Arkitektur samt Arkitektur och Teknik​

30 mars, kl. 18:00-21:00

Samlingsplats: Entrén till Arkitektur & Samhällsbyggnadsteknik, (Sven Hultins gata 6, 41258 Göteborg)

Anmälan till besökskväll för Arkitektur samt Arkitektur och Teknik


Maskinteknik 300 hp

31 mars, kl 18:00-21:00

Samlingsplats: Utanför Chalmers Kårhus, Teknologplatsen 2

Anmälan till gymnasiekväll för maskinteknik


Kemi- och Bioteknikprogrammen

31 mars, kl 17:30

Samlingsplats: Chalmers-hållplatsen

Anmälan till besökskväll för kemi- och bioteknikprogrammen


Affärsutveckling och entreprenörskap och samhällsbyggnadsteknikprogrammen

Industriell ekonomi
"Tjej på I"
 26 februari, kl 17:00
Samlingsplats: Vera Sandbergs allé 8A

"I-Kvällen"
 25 MARS, kl 17:00
Samlingsplats: Vera Sandbergs allé 8

Data- och Elektroteknikprogrammen samt Informationsteknik

1 april, kl 17:15 - ca 21:00

Mötesplats: Hörsalsvägen 11, Göteborg

Anmälan till besökskväll för data och elektroteknikprogrammen samt informationsteknik


Teknisk design

23 mars, kl 17.30 - 19.15

Samlingsplats: Chalmers Tvärgata 4c, VDL-salen

Anmälan till besökskväll för teknisk design


Högskoleingenjörsprogrammen
180 hp - Design och produktutveckling, Ekonomi och produktionsteknik, Maskinteknik och Mekatronik
29 mars, kl 14:00
Samlingsplats: Campus Lindholmen, Hörselgången 5
Anmälan till besöksdag för högskoleingenjörsprogrammen

Internationell logistik och sjöfartsprogrammen​

2 april kl. 18:00 - 19:30 

Samlingsplats: Kuggen, Lindholmsplatsen 1, Chalmers Campus Lindholmen 

Anmälan till besökskväll för sjöfartsprogrammen


Teknisk matematik och Teknisk fysik
24 mars, besöksdag 09:15-15:30 och besökskväll 16:30-21:00
Samlingsplats: Chalmersplatsen, kl 09:15 respektive 16:30

Anmälan till Teknisk fysik & Teknisk matematiks besöksdag och besökskväll

 ​​

Publicerad: må 13 jan 2020.