Möt Chalmers

Träffa oss från Chalmers

​​Med anledning av utbrottet av coronavirus och covid-19 i samhället har Chalmers ställt om sin verksamhet. All verksamhet fortlöper, men undervisning och huvuddelen av medarbetarnas dagliga arbete sker tills vidare på distans. Alla fysiska konferenser, möten och besök ställs nu om till digitalt format eller ställs in helt. 

Om du undrar något om ett specifikt program kan du också fråga en student​!

Här finns samlad information om Chalmers anvisningar med anledning av coronavirusutbrottet​​

Publicerad: on 29 apr 2020.