Hösten 2020 startade två nya civilingenjörsprogram i Medicinteknik och Globala system på Chalmers.​​​​​

Vilket program passar dig bäst?

Hösten 2020 startade vi två nya civilingenjörsprogram på Chalmers. Hur väl passar Medicinteknik och Globala system dig i ditt framtidsval? Gör ett enkelt test för att se hur programmen matchar med dina intressen! ​

Medicinteknik, 300 hp (civilingenjör)

Genom medicinteknik kan du rädda liv och förbättra framtidens hälsa med avancerad teknik och artificiell intelligens. Vården står inför stora utmaningar med en allt äldre befolkning och din innovationskraft kommer att bidra till lösningarna i en globalt växande framtidsindustri. Den tvärvetenskapliga utbildningen är unik genom ett tätt samarbete med Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.​​
 
 

Globala system, 300 hp (civilingenjör)

Klimatpåverkan är bara en av de globala utmaningar som samhället står inför. Det här programmet rustar dig för att förstå, hantera och undvika negativa konsekvenser på vår planet från samhälleliga och tekniska system. Du kommer att lära dig att tänka systematiskt kring globala hållbarhetsutmaningar och hur de samspelar med samhället, tekniken och naturen.  

Publicerad: to 12 nov 2020.