Examen

I examensordningen anges vilka examina som Chalmers har rätt att utfärda (Regeringsbeslut U2006/9375/UH, U2007/4718/UH), vilka krav som ställs för respektive examen och vilka huvudområden som finns på Chalmers. 

Det finns två typer av examina inom grundutbildningen: yrkesexamen och generell examen.

För studenter som uppfyller kraven enligt Examensordningen 2007 och har prestation efter 30 juni 2007 utfärdar Chalmers från och med 1 juli 2007 följande examina:​

Yrkesexamina

Examina på grundnivå

Högskoleingenjörsexamen
Sjöingenjörsexamen
Sjökaptensexamen

Examina på avancerad nivå

Arkitektexamen
Civilingenjörsexamen
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (fr.o.m. läsåret 2011/2012)

Generella examina

Examina på grundnivå
Högskoleexamen
Kandidatexamen
Examina på avancerad nivå

Magisterexamen
Masterexamen

Examina på forskarnivå

Licentiatexamen
Doktorsexamen

Chalmers har också rätt att utfärda sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen, sjökaptens- och styrmansexamen samt yrkesteknisk examen för den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning som leder fram till en sådan examen, dock längst till och med utgången av juni 2015.

 

Examensceremoni

Om examen och examensbenämningar​

Diploma Supplement

Sidansvarig Publicerad: fr 03 feb 2017.