Disponent Christian Storjohanns Stiftelse

Disponent Christian Storjohann. Källa: www.storjohann.seDisponent Christian Storjohanns Stiftelse inrättades 1947.

Christian Storjohann föddes 1868 i norska Bergen. Som 16-åring kom han till Värmland för att studera jordbruk, och i Värmland blev han kvar resten av sitt liv. Han anses vara mannen som utvecklade det lilla Billerud AB till en storkoncern.

Från 1907 och fram till sin död 1954 verkade han inom detta Billerud AB, som VD under 40 år och även som styrelseordförande i två omgångar.

Christian Storjohanns motto var “Nulla dies sine linea”, som han översatte till “Ingen dag utan ett framsteg”.

http://www.storjohann.se/

 

Ändamål Kopplat till Chalmers:

Stipendiet består av 40 000 skattefria kronor per år tills doktorsgraden är uppnådd, eller i högst fyra år.
Sammanlagt: 160 000 kr

Utöver ekonomiskt stöd för fortsatta studier ger stipendiet en möjlighet att knyta kontakter med några av Sveriges största skogsindustriföretag.
De företag doktoranden därmed kan få möjlighet att samarbeta med är BillerudKorsnäs’ kraftpappersbruk Gruvön i Grums samt Stora Ensos enheter Skoghalls Bruk med verksamhet i Skoghall (kartongtillverkning) och Forshaga (PE–beläggning), Gruvöns Sågverk i Grums, Stora Enso Skog i Värmland och Dalsland och forskningsenheten Stora Enso Research i Karlstad.

Möjlighet att söka stipendiet har forskare antagna till doktorandutbildning inom ämnesområden som är gångbara inom skogsbruk, sågverksnäring, massa– och pappersindustri eller förpackningsindustri.

Stipendiet riktar sig i första hand till doktorander vid:
- Karlstad Universitet
- Mittuniversitetet
- Kungliga Tekniska Högskolan
- Chalmers Tekniska Högskola
- Lunds Tekniska Högskola
- Sveriges Lantbruksuniversitet

Sidansvarig Publicerad: må 14 dec 2015.