Donationsstipendierna

​Stipendium om till flitiga och begåvade chalmerister. Den sökande skall vara antagen inom ett masterprogram vid Chalmers.

Urvalskrieterierna baseras på betyg och studietakt.

Ansök via studentportalens hemsida om stipendier.

Syftet med stipendierna är att uppmuntra och underlätta för studenterna att fortsätta med sina studier och uppnå goda studieresultat. 

 

-----

Summary in english:

Scholarships to the industrious and talented students at Chalmers. The applicant must be enrolled in a master's program at Chalmers.
The selection criteria are based on grades and study pace.


Apply via the student portal website for scholarships.

The purpose of the scholarships is to encourage and enable students to continue their studies and achieve good results.

------ 

Utdelning 2019:Donationsstipendierna delade ut 1 589 000kr till 227 begåvade studenter vid Chalmers tekniska högskola om 7000 kr vardera.​

Utdelning 2018:Donationsstipendierna delade ut 2 163 000 kr till 309 begåvade studenter vid Chalmers tekniska högskola om 7000 kr vardera.

Utdelning 2017: Donationsstipendierna delade ut 2 653 000 kr till 379 begåvade studenter vid Chalmers tekniska högskola om 7000 kr vardera.

Utdelning 2016: Donationsstipendierna delade ut 1 807 000 kr till 258 begåvade studenter vid Chalmers tekniska högskola om 7000 kr vardera.

Utdelning 2015: Donationsstipendierna delade ut 2 247 000 kr till 321 begåvade studenter vid Chalmers tekniska högskola om 7000 kr vardera.

Utdelning 2014: Donationsstipendierna delade ut 2 443 000 kr till 349 begåvade studenter vid Chalmers tekniska högskola om 7000 kr vardera.

Utdelning 2013: Donationsstipendierna delade ut 2 408 000 kr till 344 begåvade studenter vid Chalmers tekniska högskola om 7000 kr vardera.

Utdelning 2012: Donationsstipendierna delade ut 1 596 000 kr till 228 begåvade studenter vid Chalmers tekniska högskola om 7000 kr vardera.

 


 
-------------------------
Stiftelserna som ingår i Donationsstipendierna förvaltas av Chalmersstiftelsen.
De ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:

Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

 

 

 

Sidansvarig Publicerad: fr 25 sep 2020.