Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Sten A Olsson. Foto: StenastiftelsenSten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur stiftades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag.  Sten A Olsson hade då, under mer än ett halvt sekel, varit verksam i Göteborg och Västsverige med att lägga grunden till det som i dag är Stena sfären, en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper.

Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av- och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål.  Genom Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet främst inom Göteborg och västra Sverige.

http://www.stenastiftelsen.se/

 

 

Ändamål kopplat till Chalmers: främja vetenskaplig forskning och utveckling (forskningsdelen) samt samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (kulturdelen).

 

Anslag till Chalmers:

 

2016: Experimentverkstaden Fysikaliska Leksaker 2.0 - 1 345 500 kr
PO.jpgExperimentverkstaden Fysikaliska Leksaker startades av professor emeritus Per-Olof Nilsson på Chalmers för 18 år sedan och är en banbrytande, prisbelönt och mycket populär verksamhet inom naturvetenskaplig kunskapsförmedling med fokus på barn och ungdomar.  Inspirerad av modern neurodidaktisk forskning lyckas experimentverkstaden leverera naturvetenskaplig undervisning som är mångfalt mer spännande, engagerande och pedagogiskt effektiv än den normala. Neurodidaktik är ett relativt nytt forskningsområde och utgör gränsytan mellan neurovetenskap, didaktik/pedagogik och psykologi. Experimentverkstaden är pionjär på praktisk tillämpning av neurodidaktik inom naturvetenskapsundervisning. I experimentverkstaden har observerats att parametrar som inlärningshastighet, förståelse och minne förbättras mångfalt till exempel genom kinestetisk inlärning där känslor och kroppen är väsentliga. Kötiden för besök av skolklasser och lärarlag är dock nästan ett år, vilket vittnar om en oförlöst potential. Den långsiktiga ambitionen är att skapa en skalbar plattform, som gör det möjligt att låta fler barn och vuxna ta del av det som experimentverkstaden kan att erbjuda både vad gäller effektiv kunskapsförmedling och ökad entusiasm inför naturvetenskap. Syftet med projektet är därför att ta fram ett genomtänkt undervisningsmaterial anpassat för praktiserande naturvetenskapslärare. Materialet skall distribueras via en webbplats och rikta sig till lärare som undervisar inom naturvetenskap på olika nivåer.
Läs mer: Fysikaliska leksakers hemsida

Läs mer: Per-Olof Nilsson

 

2016 års resestipendiater om 25 000 kr vardera från Chalmers är: Jonataan Roos, Erik Gidlund, Simom Wessberg, Alexandra Säterberg.

Läs mer: Stenastiftelsens mottagning för masterstipendiater 2016

 

 

2015: Konst och teknik under vetenskapsfestivalen - 500 000 kr
Foto: Sabina JohanssonChalmers kommer under fem år att driva ett projekt med syfte att gynna Göteborgs stad både teknisk och konstnärligt. Målet är även att marknadsföra Göteborg som en kreativ stad och skapa unika möten mellan olika aktörer i samhället. Ett antal fysikstudenter samt personal vid Chalmers kommer under tio veckor att skapa interaktiva objekt i samarbete med konstnärer som Pål Svensson, Roselin van Dear och Olaufer Eliasson. Avsikten är att konstnärerna skall handleda både på plats och via internet.

Under vetenskapsfestivalen visas objekten i Bältesspännarparken. Processen kommer att genomlysas och diskuteras vid workshops under utvecklingsperioden men också under själva festivalen. Det skall vara möjligt att både följa och kommentera arbetet via internet. Samverkan akademi och professionella, internationellt erkända konstnärer/kreatörer i regi av ett team från Chalmers med särskilda kompetenser och nätverk inom relevanta verksamhetsområden är en form som – åtminstone ur svensk synvinkel – kan betraktas som nyskapande. Det gränsöverskridande anslaget (konst/teknik) öppnar för en alternativ metodutveckling som kan ha en positiv inverkan pedagogiskt på både tekniska och konstnärliga innovationsprocesser.

Läs mer: Stenastiftelsen
Läs mer: Forum för fysik och konst vid Chalmers

 

2014: Hav av minnen - 350 000 kr
Foto: Kristian MålbakkenMed utställningen Hav av Minnen får Sjöfartsmuseet vind i seglen och golven gungar i takt med vågorna. Infraröda lampor och modern teknik gör det otänkbara möjligt. Minneshallen med alla spännande galjonsfigurer blir navet i utställningen där man kan utforska allt från sjöfartsliv till tropiska korallrev. Sjöfartsmuseet och Akvariet i Göteborg har traditionellt arbetat med havets miljö och livsformer, relationen mellan hav och människa och berättat om hamnstaden i en föränderlig värld men nu ska det även förvandlas till en miljö som kombinerar kulturarv med nya innovativa lösningar. Utställningen, som är planerad att öppna i höst, är ett pilotprojekt som sker i samarbete mellan Sjöfartsmuseet och samverkansgruppen vid Institutionen för Teknisk Fysik vid Chalmers tekniska högskola. Ledare för projektet är Oscar Aschan, som i samverkan med ingenjören och konstnären Frieder Weiss.

Läs mer: Stenastiftelsen
Läs mer: Forum för fysik och konst vid Chalmers

 

2014: Resestipendier
Lawenius och Tellstedt. Foto: StenastiftelsenResestipendierna är till för svenska studenter att få möjlighet att forska och göra sitt examensarbete vid ett utländskt universitet. Många får på så vis värdefulla internationella kontakter till nytta inte bara för dem själva utan också för deras institution och universitet.
2014 års stipendiater från Chalmers är: Sigurdur Logi Snaeland, Therese Tellstedt, Karl Lawenius, Teele Kundla, Gabriella Hegardt Ullberg.

Läs mer: Stenastiftelsen

 

 

 

 2013: Resestipendier
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en femårsperiod med början 2012 en miljon kronor per år till resestipendier. Under år 2013 har 49 resestipendier à 25.000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna skall i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap.

2013 års stipendiater från Chalmers är: Tina Inge   Ulrich Frye   Jonas Otterheim   Victor Åkerlund.

Läs mer: Stenastiftelsen

 

2012: Nils Bohr - 200 000 kr
Foto: "CopenhagenPlay" wikipedia.orgNobelmedia, som är ett dotterföretag till Nobelstiftelsen, anordnar i december 2013 ett program för allmänheten på Chalmers i Göteborg.  Förra året, då arrangemanget ägde rum i Stockholm, handlade det om den genetiska revolutionen. I år är temat energi. Inte oväntat är det Niels Bohr och hans verk, som var startpunkten för den moderna kvantfysiken, som får inleda programmet.

För två år sedan firades 100-årsjubiléet av den första riktigt stora internationella konferensen där den tidens största inom fysiken, som Albert Einstein, Marie Curie och Ernest Rutherford, deltog. Två av de Nobelpristagare som kommer att medverka på Nobelstiftelsens temadag på Chalmers, David Gross och Alan Heeger, uppträdde i samband med jubileumskonferensen i dramat Copenhagen skriven av Michael Frayn. Heeger spelade Bohr, Gross uppträdde som Heisenberg och Fiona Shaw, som är en berömd Shakespeareskådespelerska, gestaltade fru Bohr.
Genom en gåva till Chalmers från stiftelsen kommer nu göteborgarna att kunna se föreställningen Copenhagen med Gross, Heeger och Shaw i rollerna och med regi av Nancy Kowalek, professor i drama i Santa Barbara USA.
Föreställningen kommer att ges på Chalmers i anslutning till Nobeldagen. Därefter planeras en paneldiskussion med deltagande av bland andra Michael Frayn.
 

Läs mer: Stenastiftelsen
Läs mer: Copenhagen - pjäsen

 

2012: Chalmers Executive Seminar-1 875 000 kr
Chalmers Executive Seminar (CES) för ledande företrädare inom svenskt näringsliv är ett exklusiv och interaktivt seminarium i världsklass. CES skall uppfattas av sina deltagare som en unik, intellektuell och insiktsfull källa till industriell förnyelse och förändring. Syftet med CES är att positioner Chalmers som ett progressivt universitet som gör ”världens skillnad” genom att: * Fördjupa relationer till ledande företrädare för näringsliv * Lära och utveckla i samverkan med ledande företag * Generera konkret samverkan inom kompetensutveckling och forskning - See more at: http://www.stenastiftelsen.se/bidrag/chalmers-executive-seminar/#sthash.34MiZJ2m.dpuf

Läs mer: Stenastiftelsen 

 
2012: Chalmers, Pedagogen och Handels digitaliseras - Del av 1 170 000 kr
Fler och fler samlingslokaler, föreläsningssalar och biografer vill kunna visa digitala evenemang. För det behövs en modern och uppgraderad teknik som kräver nya investeringar i projektorer och servrar. Världens filmproducenter gör inte längre 35 mm filmkopior utan har övergått till att framställa dem helt digitalt. Det finns en lägsta teknisk standard som måste uppfyllas om det skall vara möjligt att visa film digitalt. Varje enskild distributör avgör sedan i sin tur om en film skall få visas eller ej.
Chalmers, Handels och Pedagogens lokaler används fram för allt i den pedagogiska verksamheten för seminarier och föreläsningar men också för filmvisningar. Under bland annat den vecka Göteborgs Internationella Filmfestival äger rum är de viktiga visningsplatser.  Genom stiftelsens donation till Chalmers och Göteborgs Universitet har Pedagogen, Handels och Chalmers kunnat investera i 2K-tekniken, vilket gör att projektorerna kan användas både till film och seminarie- och föreläsningsverksamhet.

Läs mer: Stenastiftelsen 
 
1997: Stena Center - Stiftelsen Chalmers Innovation - 51 000 000 kr
Stena-center_170x220.jpgI mitten av 90-talet uppkom behovet av en företagsinkubator från Chalmers Tekniska Högskola. Man arbetade fram en affärsplan och sökte finansiering från olika regionala industrier för att kunna verkställa planen. Genombrottet kom 1997  genom en donation på 51 miljoner kronor från Stenastiftelsen.
Donationen utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation och möjliggjorde utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamheten vid Chalmers. Chalmers Innovation är således en av Sveriges äldsta inkubatorer. Donationen användes framförallt till att investera i fastigheten Holtermanska Sjukhuset som kom att bli Stena Center. Det är idag en plats där idéer och entreprenörer utvecklas och företag bildas.
(text hämtad från Chalmers Innovations hemsida)

Läs mer: Stenastiftelsen
 
 
 
All information ovan kommer från Stenastiftelsen. 
 

Sidansvarig Publicerad: fr 27 jan 2017.