Sune Sandqvists minnesfond

Sune SandqvistStipendier för examensarbeten inom institutionen för Bygg och miljöteknik, för avdelningarna

  • Konstruktionsteknik (Betongbyggnad) 
  • Byggnadsteknologi (Byggnadsmaterial/byggnadsfysik)

 

Ändamål: ”stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom betongområdet på institutionen för bygg-och miljöteknik på Chalmers tekniska högskola”

Stipendiaten ska:
• ha anmält intresse för ett examensarbete inom betongområdet med inriktning på att pröva eller dokumentera ny tillämpning av betongens möjligheter
• alternativt vilja pröva och dokumentera betonganvändning i relation till dess möjligheter för byggnaders klimat- och energihushållningsegenskaper
• alternativt vilja pröva och dokumentera nya former för användning av högpresterande betong inom området betongreparationer som varaktigt förbättrar byggda konstruktioner och byggnaders tekniska prestanda och livslängd.
•  inte vara främmande för ett fritt tänkande obundet av gängse praxis och system i betongbranchen
• ha dokumenterat arbetsmetoder och tillämpningar
 

Inom "betong-området" ingår även fiberkompositer, såsom FRP (”fiber reinforced polymers”), fiberarmerad betong ochtextilarmerad betong, men även ”kompositer” i form av samverkanskonstruktioner som t.ex. stål & betong eller FRP & betong eller stål.

 

För att ansöka om medel ur fonden:

De ansvariga för examensarbetena för respektive avdelning inom Konstruktionsteknik eller Byggnadsteknologi nominerar de examensarbeten som stämmer överens med fondens riktlinjer.

Kontakta de ansvariga personerna på avdelningarna för mer information.   


Kontaktperson: Despoina Teli


Utdelning 2019:

2019 års Sune Sandqvist stipendium om 30 000 kr har tilldelats Marie Åhs och Rebecca Henriksson för deras examensarbete ”Effect of Cracks and Fibres on Reinforcement Corrosion - Edge beam applications”​.


Utdelning 2018: Jonas Persson och Sofia Elwin Dahlström fick dela på 30 000kr för sitt examensarbete 

 

Utdelning 2017: 30 000 kr i stipendium delades  ut till Hossein Tahershamsi, för sitt examensarbete:
Finite Element Model Evaluation using Factoral Design Utdelning 2016: 30 000 kr i stipendium delades mellan de två examensarbetarna Håkan Haglund och Oscar Nyman för sitt examensarbete:
Life cycle cost driven design of Concrete bridges.

Utdelning 2014: 30 000 kr i stipendium delades mellan de två examensarbetarna Patrik Thorsson och Martin Pettersson för sitt examensarbete ”FE-modelling of Textile Reinforced Concrete (TRC) Facade Elements”.

Stipendieutdelningen för Sune Sandqvists minnesfond 2014

 

Historik: I augusti 2011 avled Sune Sandqvist och för att hedra hans minne skapades en fond av familj, vänner och arbetskamrater för att uppmärksamma hans gärning för kommande generationer och om möjligt också inspirera andra att följa i hans fotspår. Sune var Väg- och Vattenbyggare från Chalmers som började sin karriär med ett examensarbete om läckande betongsprickor i parkeringsdäck. Efter studietiden utvecklade han den innovativa tekniska lösningen, sprickfria betongbjälklag och Spännbalksystemet tog form. Sune arbetade under mycket lång tid inom bolaget Spännbalkkonsult SBK AB i Västra Frölunda.  Fonden är tänkt att dela ut stipendier under 20 år

 

-------------------------
Fonden Sune Sandqvists minnesfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Gåvomedelsfonder".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
 

Sidansvarig Publicerad: to 02 jun 2022.