Senator Emil Possehls stipendiefond

​Fonden har tillkommit genom en donation gjord av senator Emil Possehl i Lübeck år 1912. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden. Stipendierna kan ges dels till yrkesverksamma personer med praktisk erfarenhet från handel eller industri eller med teoretisk utbildning, dels till studerande inom relevanta områden.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Senator Emil Possehls stipendiefond

 

 

 

 

 

Ändamål kopplat till Chalmers:

Resestipendier till Svenska studenter (teknologer och doktorander) som vill göra praktik, forsknings- eller studieresor i Tyskland.

 

Nyhetsartikel: Lär dig mer om tysk industri och handel med hjälp av ett Emil Possehl-stipendium

 

Sidansvarig Publicerad: fr 22 jan 2016.