Nils Philblads stipendiefond

Ansökningar gällande resor kan beviljas till länder som tillåter inresande från Sverige. Mer information kring tjänsteresor kan ni läsa om på Chalmers Intranät.​

Stipendier till studieresor för forskare och utexaminerade studenter inom Kemi eller kemisk teknologi.

 

 

Ändamål: Fonden skall ”bereda kvalificerad sökande tillfälle till vidare utbildning i kemi eller kemisk teknologi.” ”Stipendiebeloppet är avsett att möjliggöra studieresor, vars resultat kunna förutses främja svensk kemisk industri.”

"Stipendiet skall i första hand tilldelas civilingenjör, utexaminerad från Chalmers tekniska högskola eller KTH." Stipendiaten skall "före resans anträde ännu ej uppnått 40 års ålder."

Ansökan:
Ansökningsperiod: 11 september - 9 oktober 2020.
 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Ange konferensens syfte och namn, samt reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Din institution och forskargrupp 
 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.
 
 
Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
 
 
Frågor kan ställas till:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Utdelning 2019: 99 400 kr delades ut till 20 st av 41 st sökanden sökanden från Bio och Kemi institutionerna för konferensresor vars syfte är att främja svensk kemisk industri.  

Utdelning 2018:  ca 300 000 kr delades ut 32 stycken forskare fördelade på institutionerna Kemi- och kemiteknik och biologi- och bioteknik.

Utdelning 2017:  150 000 kr delades ut främst till forskare på Institutionen för Kemi och kemiteknik. Totalt fick 24 st forskare stipendium om ca 6000 kr vardera.

Utdelning 2016: Totalt tilldelades 31 stycken personer stipendium på sammanlagt 250 200 kr för olika forsknings och konferensresor till både Europa och övriga världen. De tilldelade återfinns bl a vid Instiutionerna KK, BB samt MoT. Medianstipendiet uppgick till ca 8 000 kr.
 
Utdelning 2015: 23 personer beviljades resestipendium Vid institutionerna KK, BB och MT, om sammanlagt 191 600 kr. Median-stipendiet uppgick till 8 500 kr och finansierade konferensresor över hela världen kopplat till Kemi.
 
Utdelning 2014: 16 personer beviljades resestipendium på institutionen för Kemi- och bioteknik, om sammanlagt 191 211 kr. Stipendiaterna mottog mellan fem och 23 tusen kronor vardera för konferenser till bland annat USA, Frankrike, Schweiz, Kina, Japan, Sydkorea, Norge och Stockholm. 
 

Utdelning 2013: 24 personer beviljades resestipendium på institutionen för Kemi- och bioteknik, om sammanlagt 199 730 kr. Stipendiaterna mottog mellan fem och tio tusen kronor vardera för forskarresor till bland annat:

Cancer Research UK Symposium (Cambridge, UK), DNA19 (Arizona, USA), European Biophysics congress (Lissabon, Portugal), Molecular Frontiers Symposium and Youth forum (Stockholm, Sverige), 3rd European Symposium on Photocataysis JEP (Portoraz, Slovenien), ISOPOW XII Water in Soft Materials (Fiskebäckskil, Sverige), 23rd NAM (Louisville, USA) och COIL-5 congres on ionic liquids (Algarve, Portugal)
 
 
Historik: 1977 erhöll Chalmers del i Nils Philblads dödsbo efter det att hans syster Eva Philblad, som enda arvtagare, själv avlidit. Doktor Nils Philblad från Lerum dog 1966. Förutom Chalmers fick även Uppsala universitet del i dödsboet.
 

-------------------------
Stiftelsen Nils Philblads stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

 
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: fr 25 sep 2020.