Lundbergsstiftelserna

Lars-Erik Lundberg. Foto: Lundbergsstiftelserna.seLars Erik Lundberg (1920 - 2001), var en svensk byggmästare och entreprenör.
Lars Erik Lundberg växte upp i Norrköping och ärvde en fastighet och en skoaffär av sin far 1944. Han startade samma år därefter ett byggföretag, numera Fastighets AB L E Lundberg. Han byggde upp ett fastighetsimperium genom att bygga fastigheter i egen regi på egen mark i flertalet mellansvenska städer och sedan också förvalta dem.
 
Verksamheten har under Lars Erik Lundbergs och sonen Fredrik Lundbergs ledning utvecklats till en av Sveriges största företagssfärer med investmentföretaget L E Lundbergföretagen som maktbolag. (källa:wikipedia.se)

Lars Erik Lundbergs stipendiestiftelse upprättades av L E Lundbergföretagen AB (publ) vid Lars Erik Lundbergs avgång som styrelseordförande vid ordinarie bolagsstämman den 6 maj 1991. Lars Erik Lundberg grundade företaget år 1944 och var i många år dess verkställande direktör och därefter ordförande i styrelsen.
 
Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning bildades i juni 1996 av en donationav 50 mnkr av direktör Lars Erik Lundberg.

 

Ändamål kopplat till Chalmers:

Lars Erik Lundbergs stipendiestiftelse:
stödja vetenskaplig forskning och forskarutbildning inom arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning. Stiftelsens ändamål skall i första hand främjas genom personliga stipendier till unga forskarstuderande verksamma vid tekniska högskolor och universitet i Sverige.
 

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning:
Projektstöd till forskning inom områdena företagsledning och teknisk utveckling. Stöd kan utgå till såväl seniora forskare som doktorander. Stöd utgår normalt för en projekttid om 1-3 år.
 
 
Utdelning från Stipendiestiftelsen:
 
2009: 432 000 kr, uppdelat på:
Nils Björling, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitekturinstitutionen, Göteborg. Trafikala stadslandskap. Urbana nyckelprojekt. 144 000:-
Tiziano Sartori, Chalmers Tekniska Högskola, Bygg- och miljöteknik, Göteborg. 'Timber pre-cast concrete composite structures'. 144 000:-
Reza Haghani, Chalmers Tekniska Högskola, Konstruktionsteknik, Stål och Träbyggnad, Göteborg. 'Innovativa metoder för förstärkning av befintliga konstruktioner med förspända komposita material'. (Fortsatt stipendium) 144 000:-
 
2008: 288 000 kr, uppdelat på:
Tobias Engberg, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitekturinstitutionen, Göteborg. Arkitektarbete som kunskapstjänst; en utredning av omständigheterna då verksamheter drar nytta av arkitektarbete under löpande verksamhet. 144 000:-
Reza Haghani, Chalmers Tekniska Högskola, Konstruktionsteknik, Stål och Träbyggnad, Göteborg. Innovativa metoder för förstärkning av befintliga konstruktioner med förspända komposita material. (Fortsatt stipendium) 144 000:-
 
2007: 528 000 kr, uppdelat på:
Ewa Bialecka, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur, Göteborg. "Att utveckla stadskvalitéer på Södra Älvstranden. Om kopplingen mellan debatt, beslutsfattande och byggande i Göteborgs stadsbyggnadspraktik." (Fortsatt stipendium) 132.000:-
Julia Fredriksson, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur, Göteborg. "Hur extern är externetableringen?" Rumslig utformning och metoder för regional utveckling i de nya stadslandskapen. (Fortsatt stipendium) 132.000:-
Reza Haghani, Chalmers Tekniska Högskola, Bygg- och miljöteknik, Göteborg. "Innovativa metoder för förstärkning av befintliga konstruktioner med förspänt kompositmaterial." 132.000:-
Johan Svensson, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur, Göteborg. "Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i olika typer av bebyggelseområden." 132.000:-

 
2006: 264 000 kr, uppdelat på:
Ewa Bialecka, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur, Göteborg. "Building urban qualities at Södra Älvstranden - an interface between debate, decision making and building in Göteborg urban development practice". (Fortsatt stipendium) 132.000:-
Julia Fredriksson, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur, Göteborg. "Hur extern är externetableringen?" Rumslig utformning och metoder för regional utveckling i de nya stadslandskapen. 132.000:-
 
 
2005: 180 000 kr, uppdelat på:
Ewa Bialecka, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur, Göteborg. "Building urban qualities at Södra Älvstranden - an interface between debate, decision making and building in Göteborg urban development practice". 120.000:-  
Beata Stahre, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektursektionen, Göteborg. Upplevelse av ljus, färg och rum i virtuella miljöer. (Fortsatt stipendium) 60.000:-
 
2004: 240 000 kr, uppdelat på:
Beata Stahre, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektursektionen, Göteborg. Utveckling av ett virtuellt lab för simulering av färg, ljus och rumsupplevelse. 120.000:-
Lotta Särnbratt, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur, Göteborg. Rekordårens bebyggelsemiljöer - värdering och utveckling av vårt moderna arkitekturarv. (Stipendium för två år.) 120.000:-
 
2003: 120 000 kr
Carl Thelin, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur, Form och Teknik Göteborg. "Historiska bärverk; visualisering av växelspelet mellan gestaltning och teknik". (120.000:- fördelat på två år - Fortsatt stipendium) 120.000:-
 
2002: 120 000 kr
Bengt J O Johansson, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur, Byggnadsvård och ombyggnad, Göteborg. "Betong i arkitektur och byggande 1880 - 1980". (Fortsatt stipendium) 120.000:-
2001: 360 000 kr
2000: 240 000 kr
1999: 240 000 kr
1998: 336 000 kr
1997: 636 000 kr
1996: 557 000 kr
1995: 100 000 kr
1994: 220 000 kr
1993: 160 000 kr
 
Totalt: 5 021 000 kr till forskare vid Chalmers.
 
 
 
Utdelning från Forsknings-och utbildningsstiftelsen:
 
Ove Granstrand2004: Professor Ove Granstrand, Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för Industriell organisation och ekonomi, Göteborg, för projektet "IP-strategier vid anskaffning och exploatering av ny teknik, speciellt licensstrategier". 495.500 kronor.
2003: Professor Ove Granstrand, Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för Industriell organisation och ekonomi, Göteborg, för projektet "IP-strategier vid anskaffning och exploatering av ny teknik, speciellt licensstrategier".
495.500 kronor.
 
Totalt beviljat 991.000 kronor fördelat på två år till Professor Ove Granstrand..
 
 

Sidansvarig Publicerad: to 15 okt 2015.